Affärsvärlden rekommenderar köp av Danske Bank, Attendo och Munters i den senaste utgåvan. Tidningen ger rådet avvakta tör Elekta.

ANNONS

Coronakrisen har satt press på många medicinteknikbolag, inklusive strålterapibolaget Elekta. På kort sikt är osäkerheten stor men bolagets satsning på MR-linacen Unity är spännande. ”De långsiktiga tillväxtutsikterna är spännande. Men på kort sikt är osäkerheten stor med uppskjutna ordrar och försenade leveranser. Vi landar därmed i en neutral hållning”, skriver Affärsvärlden.

Danske Bank är köpvärd för den som har hög tolerans för eländiga nyheter och beredskap för en nyemission. Aktien tar redan höjd för både penningtvättsböter och stora kreditförluster vid en covid-19-driven lågkonjunktur. Därmed är aktiens risk-reward attraktiv redan nu, bedömer tidningen.

Omsorgsbolaget Attendo har det svettigt i Finland och kommer att drabbas av extra kostnader för covid-19. Aktien verkar nu ta höjd för långsiktig vinstpress. Affärsvärlden bedömer att bolaget har en bra position inom privata alternativ i äldreomsorgen och ger köpråd för aktien med ett par års investeringshorisont.

ANNONS
ANNONS

Lufthanteringsbolaget Munters har genomfört stora besparingsprogram och har också lämnat de europeiska datahallarna som länge dragits med förlust. Tidningen bedömer att värderingen tar höjd för mycket av den osäkerhet som finns och sätter ett köpråd.