Svenska forskningsbolaget Respiratorius nyemission tecknades till 53,8 miljoner kronor, vilket motsvarar en teckningsgrad på 214 procent. ”De nu tillförda finansiella medlen ger möjlighet att accelerera RESP9000 mot kliniska studier”, säger vd Johan Drott och åsyftar en pågående djurstudie av ett nytt preparat.

Bolaget tillförs 25,1 miljoner kronor före emissionskostnader som beräknas uppgå till 3,5 miljoner kronor, inklusive ersättning för garantiåtagandet om 1,5 miljoner kronor. Överteckningen innebär att emissionsgarantierna inte har tagits i anspråk. Det framgår av ett pressmeddelande.

Nyemissionen tecknades till 87,1 procent med stöd av uniträtter och till resterande del, motsvarande 216,7 procent, utan stöd av uniträtter.

ANNONS
ANNONS

Bolaget emitterar 31,43 miljoner nya aktier och har därefter 188,61 miljoner aktier utestående.
Respiratorius emitterar även teckningsoptioner som vid fullt utnyttjande kan tillföra ytterligare mellan 19 till 25 miljoner kronor före emissionskostnader.

”Jag vill tacka alla befintliga aktieägare som har deltagit i emissionen för ert fortsatta stöd och vill samtidigt passa på att hälsa nya aktieägare varmt välkomna. Noterar ett mycket stort intresse från nya aktieägare vilket är ett bevis för att vi är på rätt väg. Vi befinner oss i en mycket spännande period i bolagets utveckling där de nu tillförda finansiella medlen ger möjlighet att accelerera RESP9000 mot kliniska studier vilket sannolikt kommer ha en avsevärd inverkan på projektets värdering. För VAL001 fortgår förberedelserna för fas III-studien parallellt med en intensifierad exit-process”, säger Johan Drott, vd för Respiratorius.