Unika vrakfynd vid Äpplet

Uppdaterad: 08 juni 2023Publicerad: 08 juni 2023
Äpplet
Det är ite många dykare som får vara med om att hitta två gapande lejon på botten. Men bakom aktern på Äpplet så låg de plötsligt där. (Foto: Jim Hansson, Vrak)

För ett drygt år sedan hittades resterna av Wasas systerskepp Äpplet utanför Waxholm. Nu har vrakmuseets dykare tittat närmare på platsen och gjort nya unika fynd. 

ANNONS
ANNONS

1625 beställde den svenske kungen Gustaf II Adolf två nya örlogsfartyg – Äpplet och Wasa – som skall bli den svenska flottans stolthet.

Fartygen började byggas på Skeppsgården på Blasieholmen centralt i Stockholm. Hur det gick för Wasa är allmänt känt, men systerbåten Äpplets öde, har länge gäckat marinarkeologerna.

Äpplet En ögonblicksbild från Stockholm på 1630-talet med regalskeppet Äpplet till höger. (Bild: Nationalmuseum)

Att Äpplet blev färdigt bara ett år efter Wasas förlisning, är dock känt. Samt att hon kom att bli en nyckelspelare i den svenska krigsmakten under den 30-åriga kriget som Sverige kastade sig in i 1630.

Aktivt i 30 år

Äpplet kom sedan att vara aktivt i 30 år innan det sänktes i ett sund i närheten av Waxholm. Och detta har självklart gäckat svenska marinarkeologer att försöka hitta henne – framför allt för att lära sig hur mycket hon kom att ändras efter debaclet med Wasa.

Under de senaste åren har Marinen och Vrak – Museums of Wrecks, samarbetat i projektet “Den glömda flottan” med målet att dokumentera svenska sjunkna örlogsfartyg, där självklart ett återupphittade av Äpplet stått högt i kurs.

Äpplet Titanen Atlas står och håller jorden på sina axlar. Skulpturerna håller fortfarande mycket hög klass efter sina nästan 400 år på botten. (Foto: Jim Hansson, Vrak)

Under 2021 undersöktes området utanför Waxholm där Äpplet enligt äldre dokumentation ska ha sänkts och i december hittades så resterna av ett stort fartyg, som snart visade sig vara just Äpplet.

Undersökningarna av Äpplet visade att timmermännen på Skeppsgården hade gjort sin läxa. Äpplet var ett betydligt bredare fartyg och dessutom högre i aktern.

ANNONS
ANNONS

Jämföra med Wasa

Nu kunde också konstruktionsdetaljer och byggnadstekniska olikheter jämföras, vilket gjorde att arkeologerna kunde lära sig mycket av hur dåtidens ingenjörer tänkte och hur timmermännen hanterade förutsättningarna.

Nu har nya dykningar gjorts på Äpplet för att 3D-filma henne. Och det var vid en av dessa dykningar som det gjordes sensationella fynd bakom hennes akterskepp.

Äpplet Ett lejon tittar rakt på dig under vattenytan. Att Äpplet hade sänkts med många av sina skulpturer blev en överraskning för både dykarna och forskarna. (Foto: Jim Hansson, Vrak)

Där fann dykarna ett flertal stora träskulpturer som suttit på Äpplets akterspegel. De fann bland annat två stora lejon som gapade mot dem i leran, samt en mindre rund skulptur i form av ett äpple, som skulle kunna vara fartygets namnskylt.

Öppnar ny forskning

Att Äpplet sänktes med sina skulpturer på plats, var det få som trott. Men nu öppnas en ny dörr för forskarna när även de båda systerfartygens skulpturer kan börja jämföras.

Arbetet kring projektet är mycket lärorikt för båda parter, som förutom den historiska insatsen också lär sig mycket av dykprojektledning samt praktisk marinarkeologi.

Läs mer om:

Vrak – museums of wrecks
Titanics okända skatt

ANNONS
ANNONS
Anders Værnéus
Anders Værnéus

Journalist, författare och expert på klassiska båtar.

Anders Værnéus
Anders Værnéus

Journalist, författare och expert på klassiska båtar.