SAS ökade antalet passagerare med 0,5 procent till 2,753 miljoner i den reguljära trafiken under juni, jämfört med samma månad året innan. Månaden före var tillväxten -10,0 procent.

Mäts trafiken i betalda passagerarkilometer, RPK, ökade flygbolaget med 0,5 procent under månaden. Månaden före var tillväxten -10,0 procent.

Kapaciteten, mätt som ASK, ökade med 0,9 procent under månaden. Månaden före var tillväxten -6,6 procent.

ANNONS
ANNONS

Kabinfaktorn uppgick till 81,5 procent under månaden. Månaden före var kabinfaktorn 71,3 procent.

SAS juni, 2019 maj, 2019
Passagerare reguljärt, miljoner 2,753 2,404
Passagerare, förändring i procent 0,5 -10,0
RPK, förändring i procent 0,5 -10,0
ASK, förändring i procent 0,9 -6,6
Kabinfaktor, i procent 81,5 71,3