Familjen Douglas - finanserna och ett brunnet slott

Uppdaterad: 05 maj 2023Publicerad: 04 maj 2023
Douglas
Idag är Stjärnorps slott en fascinerande blandning av yppersta skick och ruinromantik. Ruinen har under de senaste åren genomgått en renovering för att säkerställa dess skick som ruin till framtiden. (Foto: Slottstornet AB)

Med plats nummer 19 i Riddarhuset och med släktled in i många av Europas kungahus, är släkten Douglas en av Sveriges äldsta dokumenterade släkter och idag god för tillsammans cirka 130 miljarder. Men det har inte alltid varit så…

ANNONS
ANNONS

Vid sjön Roxens västra strand utan för Linköping reser sig en mäktig slottsruin. Fyra våningar hög och skickar alla signaler om att den en gång i tiden varit både vacker och pampig. Den ser lite malplacerad ut där den står eftersom allt runt den är i yppersta skick.

Ruinen är resultatet av en förödande brand den 12 maj 1789. Dåvarande ägaren, greve Carl Wilhelm Douglas, kunde bara se på när hans vackra gods Stjärnorp, med flyglar, slottskyrka och allt förstördes på en eftermiddag.

MISSA INTE: Så mycket ska du tjäna för att maxa din pension

Återuppbyggnaden startade direkt, men…

När chocken lagt sig, beslutades det att Slottskyrkan omedelbart skulle byggas upp igen , samt flyglarna därefter. Men sedan var medlen slut för vidare renovering. Och troligtvis var det också därför som slottet såldes ur familjen Douglas 1806, för första gången på 150 år.

Det finns en historia om slottets tillkomst. Kamraterna och vapenbröderna Robert Douglas och Axel Lillie hade kommit hem till Östergötland efter den Westfaliska freden 1648.

För att lätt kunna hålla kontakten, beslutade de sig för att bygga varsitt slott, så höga att de skulle kunna sitta på översta våningen och skicka hälsningssignaler till varandra.

Douglas Stjärnorps slott var en gång en mycket vacker fastighet med vidunderlig utsikt från de översta våningarna. Om tanken att kunna signalera bort till Löfstads Slott fungerade i verkligheten, är dock inte känt. (Foto: WikiComons)

Resultaten blev Axel Lillies Löfstad Slott och Robert Douglas Stjärnorps slott. Bakom Stjärnorps tillblivelse stod Nicodemus Tessin d.ä. som lät uppföra slottet i fyra våningar och två flygelbyggnader.

Slottet beskrevs vackert av Carl Fredric Broocman i mitten av 1700-talet:

“Thetta Säteri ligger rätt wäl belägit utmed Sjön, 5 ottondedels mil ifrån Kyrkan, och har en ansenlig Stenhusbyggnad af 4 wåningars högd, med Torn på Wästra sidon och Altan på Taket, såsom thet ses aftagit uti Kongl. Rådets, Gref Er. Dahlbergs Svec. Ant. & Hod. Thesförutan äro här 2 Flöjel-Stenhus af 2 wåningars högd, och är ett rum uti Södra Stenhuset med Altare, Prädikstol, Orgelwerk och Lectare inredt til Hoff-Kyrka, och mitt på taket ett wackert Torn med Tim-Klocka. Uti thenna så härliga inrättada Hoff-Kyrko har, med wederbörande Herr- och Presterskaps samtycke, then längst ifrån Sokne-Kyrkan i Skogsbygden boende Allmoge, Bönder och Torpare, frihet til at hålla och bewista sin ordenteliga Gudstjenst alla Sön- och Högtidsdagar året igenom. Nyßnämnda ansenliga byggnad har Felt-Marskalken Gref Robbert Douglas låtit upföra wid paß år 1654, och är nu General-Majoren och Riddaren, Gref Wilhelm Douglas ägare theraf.”

Under 50 år var Stjärnorp ur händerna på familjen Douglas, innan det köptes tillbaka av barnbarnet  Ludvig Douglas 1876 och sedan dess har godset varit i familjen Douglas händer.

Under de senare åren har ett intressant arbete genomförts med ruinen för att säkerställa dess existens just som ruin, till framtiden.

Douglas Robert Douglas kom till Sverige i slutet på 1620-talet och tog tjänst i svenska armén under det 30-åriga kriget och belönades med både friherrlig och adlig titel för sina insatser. (Foto: WikiCommons)

Robert Douglas var också den som förde den ur-adliska skotska ätten Douglas till Sverige. Klanen Douglas är dokumenterat känd i Skottland från 1174, men det var när Robert Douglas flyttade till Sverige 1627 som ätten kom hit.

Robert Douglas tog tjänst under Gustaf II Adolf när 30-åriga kriget började 1630 och visade sig vara en mycket god militär och strateg. Belönades med friherrlig titel 1651 och grevlig titel 1654.

Douglas Ätten Douglas vapen i Riddarhuset har nummer 19 och är sålunda en av Sveriges äldsta fortfarande levande adliga släkter. (Foto: WikiCommons)

ANNONS
ANNONS

Fanns även i Estland

Ätten Douglas kom också att sprida sig från Sverige till Estland och fick introduktion i Riddarhuset i Reval 1784 men den grenen utdog sedan 1826.

Under de senare decennierna är det främst finansmannen Gustaf Douglas som varit ättens företrädare i det offentliga svenska samhället genom sitt goda affärssinne.

Sedan hans bortgång är det sönerna Carl och Eric Douglas som för familjens traditioner vidare.

Douglas

PS. Det finns en rolig och troligen också sann historia från greve Carl Douglas (1888-1946) tid på Stjärnorp. Enklaste sättet att ta sig från slottet in till Linköping var i början på seklet att åka ångbåten Stjernorp.

Båtens avgångstid från Stjärnorps brygga var dock alltid beroende på när greve Douglas behagade komma ned och stiga ombord. Därför sades det blad folket att ångaren Stjernorp alltid går i grevens tid.

Läs mer om:

Stjärnorps slott

Familjens Douglas plats på den svenska finansmarknaden

 

ANNONS
ANNONS
Anders Værnéus
Anders Værnéus

Journalist, författare och expert på klassiska båtar.

Anders Værnéus
Anders Værnéus

Journalist, författare och expert på klassiska båtar.