Industrimannen och jägaren Karl Hedin får nu, lagom till älgjakten, tillbaka sina vapen efter en ny dom i Förvaltningsrätten i Falun, rapporterar Svensk Jakt

ANNONS

Miljardären och industrimannen Karl Hedin, ägare och styrelseordförande i trähandelskoncernen AB Karl Hedin, åtalades för grovt jaktbrott efter att åklagaren misstänkt att han försökt jaga varg. En misstanke han frikändes från av Västmanlands tingsrätt i mars, vilket Dagens PS rapporterat om. 

I samband med att polisen grep Karl Hedin i oktober 2018 beslagtogs också hans vapen. Sedan frikännandet har industrimannen kämpat för att få tillbaka dem, men Polismyndigheten i region Bergslagen har hänvisat till att domen är överklagad och vill därför inte ta ett nytt beslut, då det skulle strida mot det allmänna rättsmedvetandet om vapnen återlämnades, skriver Svensk Jakt, som är Svenska Jägareförbundets tidskrift.

Vägran att inte ta nytt beslut var beslut i sig

Men nu ställer sig Förvaltningsrätten i Falun på industrimannens sida. De hävdar i ett domslut att Polismyndighetens ställningstagande att inte ta ett nytt beslut om ett omhändertagande är ett beslut i sig – varför Karl Hedin kan överklaga det beslutet. Så har också Förvaltningsrätten tolkat Karl Hedins begäran, trots att det inte rörde sig om en överklagan från början.

”Förvaltningsrätten konstaterar att Västmanlands tingsrätt har frikänt Karl Hedin från de åtal som väckts mot honom. Oaktat den omständigheten att brottmålet mot Karl Hedin ännu inte slutligt avgjorts kan det, med hänsyn till vad som framkommer i domen från tingsrätten, inte längre anses sannolikt att Karl Hedins tillstånd att inneha vapen m.m. kommer att återkallas vid en slutlig prövning. Polismyndighetens beslut av den 28 juni 2019 att omhänderta Karl Hedins vapen, ammunition och tillståndsbevis ska därför upphävas”, skriver Fövaltningsrätten i Falun.

Glad då älgjakten börjar nu

Det är en glad Karl Hedin som Svensk Jakt når på telefon efter domslutet.

ANNONS
ANNONS

”Man ska inte sälja skinnet förrän björnen är skjuten, för domen går ju att överklaga. Men bortsett från det känns det som att en av stenarna är borta. Att jag får tillbaka mina vapen betyder mycket. Det blir först när jag har dem i bilen som det kommer att kännas riktigt bra. Förhoppningsvis får jag det idag, för som bekant börjar älgjakten imorgon”, säger Karl Hedin till Svensk Jakt angående det nya beslutet under torsdagen.

Läs även: Karl Hedin frias från vargjaktmisstankar [Dagens PS]