Hur rädd bör man vara? Svenska Dagbladet har sammanställt siffrorna.

ANNONS

Att en global pandemi skulle slå ut stora delar av befolkning kanske inte är den vanligaste farhågan bland svenskar. Desto fler blir nog skräckslagna vid tanken av en enkel flygresa. Men statistiken visar att man kanske borde vara mer orolig för det förstnämnda.

Svenska Dagbladet har sammanställt siffrorna för sex vanliga katastrofscenarier och kan konstatera att man i de flesta fall kanske inte behöver vara så skraj.

Först på listan är hotet om ett terrordåd. Här visade statistik – som tankesmedjan Cato Institute tog fram i samband med Donald Trumps utspel om inreseförbud – att det är större risk att dö i en klädbrand än att mista livet i ett attentat utfört av en utlänning.

Näst på tur är den ganska vanliga flygrädslan. Men den som får kalla fötter inför boarding kan vara lugn. För att råka ut för en olycka måste en person flyga i snitt varje dag i 29.000 år, har MIT-professorn Arnold Barnett tidigare visat, skriver SvD.

Vidare visar statistiken i artikeln att bränder står för 2 procent av dödsfallen till följd av olyckor i Sverige. 110 personer per år omkom mellan åren 2007 och 2016 vilket kan jämföras med de 12.000 personer som dör av rökning varje år.

I kärnvapenkrigfrågan – där spänningen ökat senaste tiden i samband med ordstriderna mellan Donald Trump och Kim Jong Un – är experterna dock inte eniga, skriver tidningen.

”Medan vissa hävdar att kärnvapenhotet är reellt, tror andra att båda länderna inser att kostnaden blir för stor.”

ANNONS
ANNONS

Ett scenario som de flesta experter däremot varnar för är den om kraftiga klimatförändringar som förväntas leda till höjda vattennivåer, sämre odlingsförhållanden, matbrist och i förlängningen ”storskaliga flyktingströmmar”, skriver Svenskan.

Ett annat är hotet om en influensa-pandemi som i dag bedöms spridas snabbare än exempelvis under spanska sjukan på 1920-talet som sammanlagt låg bakom 50-100 miljoner dödsfall. Samtidigt som en pandemi klassas som ett potentiellt hot mot mänskligheten har svenska Flolkhälsomyndigheten nyligen förstärkt beredskapen inför ett eventuellt utbrott, framgår i artikeln.