Både de som cyklar och går till jobbet i rusningstid i Stockholm utsätts för nästan sex gånger högre nivåer av luftföroreningar jämfört med stockholmare i snitt.

ANNONS

”Detta är beklagligt eftersom många tidigare studier har funnit en koppling mellan exponeringen av luftföroreningar från vägtrafik och för tidig död, samt hjärt-, kärl- och lungsjukdomar. Vi vet redan att luftföroreningar orsakar att medellivslängden förkortas med omkring sex månader i Sverige. Bara i Stockholms län har tidigare forskning visat att omkring tusen personer dör i förtid på grund av luftföroreningar”, säger forskaren Emma Engström.

Försäkringsjätten Folksam står bakom och presenterade sin ”unika” studie – där inandningsluften mättes över hela pendlingssträckor – i januari 2019. Undersökningen genomfördes i maj 2018 och omfattade 336 resor under totalt 196 timmar till och från Skanstull.

De som deltog pendlade antingen med cykel eller gick till jobbet. Resorna innefattade Stockholms innerstad och närförorter i Söderort, Västerort samt Norrort.

För de medverkande var koncentrationen av kvävedioxid nästan sex gånger högre än snittet i Stockholm stad. Resultatet innebär att gång- och cykelpendlare utsätts för tre procents högre risk för tidig död jämfört med om de hade gått eller cyklat på ställen med renare luft eller längre från motortrafik.

”Tre procent låter kanske inte som så mycket men det är många som berörs. Tyvärr är det svårt att undvika luftföroreningar då man ofta tar sig till jobbet under rusningstid då det är mycket trafik. Därför behövs det krafttag för att få ner dessa nivåer”, säger Emma Engström.

ANNONS
ANNONS

Tidigare forskning har visat att avståndet mellan cykelvägar och motortrafik har signifikant påverkan på cyklisters exponering av luftföroreningar.