Coronapandemin har bland annat belyst vikten av fysisk kontakt i form av kramar. Forskning visar dock att kramen kan vara ännu viktigare än vi tror, rapporterar Hälsoliv. 

ANNONS

Psykoterapeuten Emily Brunner menar att fysisk beröring är mycket viktigare än man kan tro. Därför har pandemin och den sociala isoleringen varit smärtsam för många.  

Armbågshälsningen inte lika effektiv 

“Positiv mänsklig beröring är en grundläggande del i hur vi interagerar som människor. Inte bara för vår överlevnad utan också för vårt mentala välbefinnande”, berättar Brunner för The Stylist.

Brunner menar också att vinkar och armbågshälsningar inte ger människor det de behöver. Den bortbytta kramen kan således få konsekvenser på lång sikt. 

Kan stärka hjärthälsan 

När vi kramas frigör hjärnan nämligen bland annat ämnet oxytocin, som brukar kallas för lyckohormonet. Oxytocin gör oss lyckligare, mindre stressade och mer öppna för att känna kontakt med andra. 

Forskning har dessutom visat att kramar kan stärka ens hjärthälsa och dämpa fysisk smärta. 

Finns kodat i människans DNA

Trots att alla människor inte har exakt samma behov av fysisk beröring är det något vi undermedvetet söker hela våra liv, understryker Brunner. Den mänskliga instinkten för beröring finns till och med kodat i ens DNA. 

På engelska brukar man tala om fenomenen “touch starvation” och “skin hunger”, vilket sker när en människa får alldeles för lite fysisk beröring. Följden av fenomenen kan bli depression, ångest och stress. 

ANNONS
ANNONS

Läs hela artikeln på Hälsoliv.

Läs mer: Corona dubblar risken för psykisk ohälsa