Antalet omkomna till sjöss minskade i fjol trots en ökning av omkomna inom yrkestrafiken, det visar siffror som Transportstyrelsen redovisat från 2021. 

ANNONS

Under 2021 omkom 23 personer till sjöss, en nedgång jämfört med 2020 då 27 personer omkom på sjön. Det är fortfarande i huvudsak män över 40 år som förolyckas, endast två av de bortgångna är kvinnor. 21 av dödsfallen är relaterade till fritidsbåtsolyckor medan 2 har sin grund i yrkestrafiken.

”Det absolut viktigaste när det kommer till sjösäkerhet är alltid använda flytväst, avstå från alkohol när man är ute på sjön och att vattensäkra mobilen så att man kan larma om olyckan är framme”, säger Transportstyrelsens generaldirektör Jonas Bjelfvenstam i ett pressmeddelande.

Flytvästar lyfts fram som den tydligaste riskfaktorn vid dödsolyckorna. Bland de 27 som omkom 2020 så hade bara 4 personer flytväst.

Fler omkomna till sjöss i yrkestrafiken

Sedan 2012 har 10 personer omkommit i den svenska yrkessjöfarten vilket gör att 2021 sticker ut med sina två dödsfall. I det ena av fallen är personen fortfarande saknad och båda dödsfallen inträffade på arbetsbåtar på mindre än 15 meters längd. Transportstyrelsen fokuserar nu sitt tillsynsarbete mot gruppen då den pekats ut som en riskgrupp.

Läs mer: 23 personer omkom till sjöss 2021 [Transportstyrelsen]

ANNONS
ANNONS

Läs även: Båtmässan inställd för andra året i rad [Dagens PS]