Sjöfartsverket meddelar att de nya båtsportskorten genomgått en behövlig uppdatering som innebär att de innehåller mer information än tidigare. Sjökorten är bland annat uppdaterade med stenar på grunda vatten som tidigare var okända.

ANNONS

Med hjälp av ny teknik uppdateras ständigt sjökorten för att ge en rättvisande och aktuell bild av svenska vatten. Med årets uppdatering av sjökorten blir fler grund synliga och dessutom får vi mer rättvisande bild av strandkanter.

”Med 99 procents träffsäkerhet har även stenar och bränningar på grunda vatten hittats via avancerad flygbildstolkning, många var okända för oss tidigare. Det gör att årets upplaga är säkrare än tidigare och vi uppmanar att alltid ha ett uppdaterat sjökort”, säger Niclas Härenstam, kommunikationsdirektör vid Sjöfartsverket.

Sex nya sjökort i år

I år berörs sex båtsportskort av uppdateringen. Dessa omfattar Stockholm norra, Stockholm mellersta, Stockholm södra, Hanöbukten, Vänern samt Göta kanal.

Sjöfartsverket uppger också att svenska vatten aldrig förr har varit så här sjömätta och att man tack vare moderna tekniker kunnat mäta med bättre precision än någonsin.

Fakta: Sjöfartsverkets båtsportkort år 2022

Sjöfartsverkets båtsportkort är en av produkterna som tas fram ur den svenska sjökortsdatabasen. Varje år sker det flera tusen förändringar som kan vara allt ifrån en flyttad utmärkning till att en större sjömätning läggs till.

Båtsportkort är vanliga sjökort i mindre format och framtaget för landets fritidsbåtsägare. Sjöfartsverket uppdaterar databasen kontinuerligt och varje utgåva innehåller tusentals förändringar. Samma förändringar som nu sker i papperssjökorten finns redan inlagda i de digitala sjökorten sedan minst ett år.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Årets sjökort säkrare än någonsin [Sjöfartsverket]

Läs även: Nya Arcona 50 – långsegling med guldkant [Dagens PS]