Sjöfartsverkets nya sjökort får känslorna i svall bland fritidsbåtägare – många båtar kommer gå på grund och utsätts för faror, menar kritikerna.

ANNONS

Statliga Sjöfartsverkets nya sjökort har fått fritidsbåtägare att rasa. Flera sund och vikar i exempelvis Stockholms skärgård – som fritidsbåtar tidigare färdats i obehindrat – har plötsligt blivit för grunda för att navigera i.

På det uppdaterade sjökortet markeras vattendjupet vara 0-3 meter. Tidigare har det varit 3-6 meter.

Även mängder av andra farvatten fått helt nya vattendjup mot tidigare.

Sjöfartsverkets nya sjökort uppfattas som ett virrvarr och är dessutom ”en säkerhetsrisk för fritidsbåtar”, anser Svenska Kryssarklubben som enligt egen utsago har över 40 000 medlemmar.

”Vi undrar varför Sjöfartsverket gör så här på de nya sjökorten. Tänker de bara på den tunga kommersiella handelssjöfarten och struntar i fritidsbåtar och lokal yrkestrafik för att spara pengar”, säger Fredrik Norén, generalsekreterare för Svenska Kryssarklubben, i ett pressmeddelande.

ANNONS
ANNONS

”Sänke för fritidsbåtarna”

De nya sjökorten kallas för ”sjökortslyftet” av Sjöfartsverket. Men Fredrik Norén på Svenska Kryssarklubben anser att namnet ”sänke för fritidsbåtarna” bättre beskriver sjökorten som de nu är utformade.

Ingen vågar chansa och segla in där vattendjupet ändrats till 0-3 meter och följden av det kan bli att många ger sig ut i mer okända farvatten och därmed utsätter sig för större risker, anser han och varnar för att andra motorbåtsägare kommer köra omvägar för att undvika grundstötning eller andra risker, vilket knappast gynnar klimatet och miljön, säger han.

Tidningen På Kryss har konfronterat Sjöfartsverket kring de nya sjökorten. Den statliga myndigheten får som framgår massiv kritik för sina nya sjökort men försäkrar att det inte finns någon medveten strategi att ”täppa igen” områden för fritidsbåtägare, vilket kritikerna hävdar.

Sjökorten ”skapas efter internationella standarder och god kartografisk sed”, menar Sjöfartsverket. Läs mer om det här.

”Vi vill göra sjöfarten mer säker”

I ett mejl till Dagens PS skriver Sjöfartsverkets presschef Carl-Johan Linde att man inte delar Svenska Kryssarklubbens bild om att sjökorten är en säkerhetsrisk. Han hävdar att det är raka motsatsen.

ANNONS
ANNONS

”Vi vill göra sjöfarten än mer säker och tillgänglig, för alla landets sjöfarare. För att lyckas med detta har vi under de senaste åren genomfört ett omfattande förbättringsarbete av våra sjökort, vilket bland annat lett till att de blivit både mer lättolkade och säkrare”, förklarar Carl-Johan Linde och fortsätter:

”Med hjälp av avancerad teknik och flygbildstolkningar har vi tillsammans med Lantmäteriet också analyserat och uppdaterat sjökorten för några av landets mest grunda farvatten. Ett samarbete som bland annat bidragit till att vi kunnat upptäcka tidigare okända undervattenstenar och bränningar.”

Läs även: Sjötrafiken i Stockholm ska bli fossilfri [Dagens PS]