Dagens PS

Hoten på Östersjön – hur säkert är det?

fartyg
Känner du dig säker när du åker färja? (Foto: AP / Matthias Schrader / TT)
Julia Lundberg
Julia Lundberg
Uppdaterad: 20 juni 2024Publicerad: 20 juni 2024

Färjorna på Östersjön går flitigt och ofta. Men hur säkra är fartygen och färjetrafiken egentligen?

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Efter den tragiska förlisningen av Amoco Cadiz vid den franska kusten 1978, infördes striktare kontroller genom Parisavtalet om hamnstatskontroller, även känt som Paris Mou.

Dessa kontroller kompletterar de årliga flaggstatskontrollerna som säkerställer att fartyg uppfyller både nationella och internationella sjöfartskrav.

Hamnstatskontrollerna, som utförs när ett fartyg anlöper en hamn, fokuserar på att inspektera brandsäkerhet, sjösäkerhet och räddningsutrustning ombord.

ryskt fartyg
Ett ryskt fartyg under Öresundsbron. (Foto: Johan Nilsson / TT)

Säkerhetsbrister på passagerarfartyg

Säkerhetsbrister på passagerarfartyg som trafikerar mellan Finland och grannländerna har diskuterats flitigt på senare tid. Trots farhågor om säkerhetsproblem, förklarar Magnus Winberg, lektor i navigation vid sjöfartsskolan Aboa Mare i Åbo, att dessa farhågor är överdrivna, för Svenska Yle.

Han betonar att passagerarfartygen på Östersjön är mycket säkra, och allvarliga olyckor är extremt sällsynta.

Winberg pekar på den rigorösa säkerhetskontrollen av fartygen som en central faktor för den höga säkerheten.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Skadade livbåtar

En granskning av Svenska Yle av hamnstatskontroller visar att passagerarfartygen i genomsnitt fick fyra anmärkningar per fartyg.

Vissa färjor hade dock fler anmärkningar, inklusive brister i styrsystemet, skadade livbåtar och brandsäkerhetsproblem. Winberg understryker att det inte är antalet anmärkningar som är mest relevant, utan just vad de handlar om.

Den ryska skuggflottan – ett växande hot

Under den senaste tiden har rapporter kommit in om GPS-störningar på fartyg i Finska viken och Östersjön, troligtvis orsakade av Ryssland. Winberg ser dock inte detta som ett stort hot mot sjöfarten.

“Fartygen har dubbla och tredubbla system. Är det något fel med satellitnavigeringssystemet så använder man radar, andra instrument – och ögat! Det är inte fastlåst i ett system”, förklarar han.

Störningarna kan däremot vara problematiska för fritidsbåtar, som är mer beroende av GPS för navigation.

Kringgår internationella regler

ANNONS

En större oro för sjöfarten är snarare den så kallade ryska skuggflottan.

Enligt Winberg använder Ryssland dessa fartyg för att kringgå internationella sanktioner och exportera olja. Dessa fartyg opererar utanför det normala systemet, utan AIS och under suspekta flaggor.

“De fraktar rysk olja på haven utan att följa internationella bestämmelser. Och det finns siffror som tyder på att det finns flera tusen av de här fartygen. Det är väldigt allvarligt,” säger Winberg.

Erfarna befäl

Skuggflottan utgör en säkerhetsrisk eftersom dessa fartyg är svåra att spåra och övervaka. Trots detta är Winberg optimistisk om säkerheten för passagerarfartygen. Han betonar att befälen på dessa fartyg är erfarna och skickliga i att navigera säkert, även i närheten av skuggflottans rutter.

“De som kör mellan Helsingfors och Tallinn korsar trafikstråket dagligen så de vet nog exakt vad de gör,” tillägger han.

Noggrann övervakning

Trots vissa utmaningar, såsom GPS-störningar och hotet från den ryska skuggflottan, är passagerarfartygen fortsatt mycket säkra.

ANNONS

Strikta säkerhetskontroller, erfaren besättning och flera navigeringssystem bidrar till att säkerheten på Östersjön förblir hög.

Med fortsatt noggrann övervakning och regelbundna inspektioner kan sjösäkerheten upprätthållas och förbättras ytterligare, vilket säkerställer att passagerarna kan känna sig trygga på sina resor.

Se även:

Sommar året om med nya kryssningen. Dagens PS

Hela havet stormar – nu planerar rebellerna nya attacker. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Julia Lundberg
Julia Lundberg

Frilansskribent på Dagens PS sedan 2023 som bevakar mat, vin och krogar.

Julia Lundberg
Julia Lundberg

Frilansskribent på Dagens PS sedan 2023 som bevakar mat, vin och krogar.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS