Ryska soldater som deltar i kriget mot Ukraina kommer att vara berättigade till gratis infrysning av spermier och förvaring av dem, rapporterar ryska nyhetsbyrån Tass.

ANNONS

Ryska soldater som deltar i kriget mot Ukraina kommer att få rätten att gratis frysa in spermier och få dem förvarade, enligt ett meddelade från ryska statliga nyhetsbyrån Tass som CNN vidarebefordrar.

Fri tillgång

”Familjerna till de inkallade till militärtjänst, som en del av den partiella mobiliseringen, kommer att få fri tillgång till fertilitetsbehandling och lagring av biomaterial”, säger Igor Trunov, advokat som representerar flera par där maken mobiliserats och familjen har bett om assistans, enligt Tass.

Det ryska hälsoministeriet svarade på en begäran ”om skapandet av en gratis bank av genetiskt material och ändringar av det obligatoriska sjukförsäkringssystemet för att tilldela en gratis fertilitetsbehandlingskvot för RF (Ryska federationen) medborgare som deltar i den särskilda militära operationen”, enligt Trunov.

Finansierar satsningen

”Den särskilda militära operationen” är som bekant det officiella ryska namnet på invasionen och anfallskriget mot Ukraina.

”RF:s hälsoministerium har beslutat att det är möjligt att använda pengar från den federala budgeten för att finansiera avgiftsfritt bevarande och lagring av könsceller (spermier) för medborgare som mobiliserats till den särskilda militära operationen, 2022-2024”, tillade Igor Trunov enligt Tass.

100 000 döda och skadade

I november uppgav en amerikansk militärchef att antalet döda eller skadade ryska soldater i Ukraina överskred 100 000, med liknande siffror på den ukrainska sidan.

Rysslands president Vladimir Putin mobiliserade då ytterligare 300 000 soldater.

ANNONS
ANNONS

Redan dagen efter det tillkännagivandet reste över 8 500 ryssar in i Finland landvägen och så tidigt som 28 september visade samlade data att över 200 000 människor flytt från Ryssland till Georgien, Kazakstan och olika länder inom EU.

Läs även: Ryssland skickar otränade soldater till Ukraina – ”kanonmat” [Dagens PS]