Dagens PS

Vattenfalls hemliga kraftverk – Europas största

Hemliga kraftverk
I Stenungsund ligger kraftverket som var Sveriges hemliga reserv under kalla kriget. (Foto: Niels Vester/Vattenfall)
Daniel Jacobs
Daniel Jacobs
Uppdaterad: 15 dec. 2022Publicerad: 15 dec. 2022

I en militäranläggning från kalla kriget har Sverige ett stort (och fullt fungerande) oljekraftverk. Vattenfall utreder just nu framtiden för Stenungsunds “hemliga” kraftverk – kan det komma att användas igen? 

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

De senaste åren har kraftproduktion med olja i Sverige blivit en allt mer aktuell fråga, då Karlshamnsverket som är en del av den svenska effektreserven används allt oftare och till och med nyanställer mer personal, vilket Dagens PS tidigare rapporterat om.

Faktum är att Sverige har förmågan att öka produktionen av el med olja kraftigt om nöden så kräver. Karlshamnsverket har ytterligare “block” som inte används särskilt ofta, och kan komma upp i en kraftproduktion på 662 MW.

Men det finns också mer oljekraft som just nu inte är en del av effektreserven. Stenungsunds kraftverk är från början byggt för just en sådan situation där Sveriges elförsörjning sätts ur spel.

Sprängde bort tre miljoner ton

Under det kalla kriget sprängde man ut plats för ett fullskaligt kraftverk som var tänkt att försörja Sverige med el efter ett krig då alla andra anläggningar och infrastrukturen slagits ut. Tre miljoner ton sten sprängdes bort i Stenungsund för att göra plats för kraftverket. Det är byggt i ett militärt syfte, med hög säkerhet.

“Här är det hemliga kraftverket”, presenterar Vattenfall själva anläggningen i Stenungsund i ett historiskt reportage från 2017 där vi får följa med ner i bunkerkomplexet och veta att det är det största i Europa av sitt slag. Den maximala effekten var på 870 MW, vilket motsvarar ungefär kärnkraftsreaktorn Ringhals 1.

“Här inne finns 600 bergrum av olika storlekar insprängda i berget. Det finns plats för fyra kompletta kraftverksenheter, en vattenreningsanläggning och enorma bergrum för lagring av olja, vilket gjorde anläggningen självförsörjande om Sverige skulle ha angripits”, sa Thomas Wikström, Business Area Manager, Thermal Services vid Vattenfall Services Nordic 2017.

Lagts i malpåse – flera gånger om

ANNONS

Vattenfalls “hemliga” kraftverk användes också i fredstid och levererade baskraft regelbundet fram till 1970-talets oljekris. När kärnkraften på 70-talet började producera el i stor skala behövdes inte längre lika mycket fossilkraft i Sverige, och Stenungsunds kraftverk fick mer rollen av ett reservkraftverk.

Sedan dess har kraftverket i olika omgångar lagts i malpåse, bland annat av miljöskäl, för att sedan aktiveras igen. Ett renoveringsprojekt i början av 00-talet gick i stöpet, och kraftverket har varit nedläggningshotat från och till under flera årtionden, skriver Vattenfall.

Vattenfall utreder framtiden för vårt hemliga kraftverk

I mars 2021 kom beskedet att kraftverket inte skulle startas igen – men i september 2021 ändrade Vattenfall det till att verkets framtid ska utredas. De två 260 MW-enheterna i block 3 och 4 fungerar fortfarande och inga beslut är fattade – så det är inte otänkbart att det i framtiden återigen kan eldas olja i Stenungsunds hemliga bunkerkomplex.

Läs även: Stort behov av olja i vinter – Karlshamn anställer fler

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS