Bristen på rysk gas får Europa att vända sig till kontroversiella kortsiktiga strategier. Nu väntar en boom för små flytande anläggningar för gasutvinning, skriver Bloomberg.

ANNONS

När Europa försöker ersätta rysk gas med leveranser från hela världen, har en ny teknik för att borra snabbt och billigt fått uppsving. Det handlar om omgjorda gamla tankfartyg som utrustas för att fungera som anläggningar för gasutvinning.

Oftast har fartygen tidigare transporterat LNG, och har därför redan viss utrustning ombord för att hålla gasen nedkyld till flytande form.

EU har visserligen lovat att bli klimatneutralt. Men infrastrukturen ställs inte om på en vinter, och länder som är vana vid flödet av rysk gas är nu mycket angelägna om att säkra sina förråd. Förutom att importera LNG – flytande naturgas – från USA och andra producenter, så letar man nya sätt-

Småskalig framställning av gas

Flytande naturgas framställs vanligtvis vid stora anläggningar vid kusten, anslutna med rörledningar till produktionsfält. Men nu har företagen börjat använda små specialgjorda fartyg och plattformar till havs i stället.

En flytande anläggning började producera gas i Moçambique förra helgen. Första lasten är redan på väg till Europa. Även i Mauretanien och Senegal håller anläggningar på att dra igång. En annan kan öppnas i USA nästa år.

Tekniken för att tillverka bränslet till sjöss har utvecklats under de senaste fem åren, men låga priser har hållit tillbaka många projekt, skriver Bloomberg.

Fraser Carson, analytiker på analysföretaget Wood Mackenzie säger att företagen också har lättare att få lån för projekten nu än tidigare.

ANNONS
ANNONS

Kan krocka med klimatmål

Så kallade FLNG-projekt – som tekniken kallas – utvinner metangas från havsbotten via borrhål. Därefter bearbetar och fryser bolagen gasen till 162 minusgrader så att den blir flytande och lättare kan lagras ombord. Vilken miljö- och klimatpåverkan tillvägagångssättet är oklart.

Det här innebär att världen får en extra kapacitet av LNG. Men samtidigt innebär EU:s ambitioner kring klimatet att finansieringen är ytterst oklar, konstaterar Bloomberg.

Läs också:

Flytande gas håller ljuset tänt i Europa [Dagens PS]