Om Ryssland fortsätter att hålla gaskranen till Europa stängd så är ett pris på 10 kronor per kWh inte otänkbart. Det säger Christian Kopfer, råvaruanalytiker på Handelsbanken, i ett uttalande.

ANNONS

Energimarknaderna i Europa skakas nu i grunden efter att Ryssland har skurit av tillförseln av naturgas till länder som Tyskland. Nu upprättar regeringar i hela Europa stödpaket för att stoppa utvecklingen och stabilisera läget.

Grundproblemet, framhåller Kopfer, är att europeernas energikonsumtion just nu överstiger tillgången till energi, med utgångspunkt i dagens marknader.

Den svenska regeringen har presenterat en statlig garanti i samarbete med Finansinspektionen och Riksbanken. Den liknar åtgärderna från andra politiker i Europa, och bygger på att se till att elbolag får in de pengar som krävs för att fortsätta producera och leverera el. Men eftersom elbristen kvarstår fortsätter konsekvenserna att vara stora.

”Det är onekligen en allvarlig situation. Pappersproduktion, återvinning av kartong, stål, aluminium, ja en stor del av energiintensiv produktion tappar nu rejält i konkurrenskraft. Om kostnaden för el plötsligt är större än slutproduktens värde hotas förstås i slutändan jobben”, säger Kopfer i sitt uttalande.

När det gäller svenska industribolag säger Kopfer att de kan drabbas hårt, beroende på var i Sverige produktionen sker, men att många så långt har arbetat med att prissäkra sin el.

En del bolag kan klara sig bättre än konkurrenter ute i Europa, eftersom även de bolagen lider av elbrist.

Elpris utmaning för hushåll

”Det kanske är svårt att tala om att någon gynnas av utvecklingen just nu men omställningen bort från fossila bränslen påskyndas, vilket gynnar företag verksamma inom energieffektivisering och de som tillhandahåller elproduktion och förnyelsebar energi”. Företag som kan gynnas av situationen är sådana som sysslar med förnybar energi och effektivisering.

ANNONS
ANNONS

För hushåll ser det sämre ut, och energibesparingar kommer att bli ett ledord. Kopfer uppmanar alla privatpersoner att se över sin elkonsumtion och göra sitt bästa för att sänka den, exempelvis genom att sänka inomhustemperaturen, spara på varmvatten och använda elektriska apparater mindre ofta.

Läs också:

Tyskland håller kärnkraftverk öppna för att klara elkrisen [Dagens PS]
Så sparar fransmännen energi: sänk, släck, stäng [Dagens PS]