1160 miljarder kronor. Så mycket fick försäkringsbolag över hela världen betala ut i ersättning för katastrofer under 2022. Mycket av förlusterna har uppstått i samband med naturkatastrofer, enligt återförsäkringsbolaget Guy Carpenter.

ANNONS

Notan för 2022 års naturkatastrofer var lägre än för 2021. Förra året kostade de ungefär 1500 miljarder kronor, eller 170 miljarder dollar. I år rör det sig om 112 miljarder dollar som betalas ut i försäkringspengar, motsvarande 1160 miljarder kronor.

Men det är en klen tröst. Varken 2021 eller 2022 präglades av naturfenomenet El Niño, och ändå ingår de i en långsiktig trend där naturkatastroferna eskalerar.

Den genomsnittliga summan under tio år, brukade ligga på 81 miljarder dollar, enligt en annan försäkringsaktör, Swiss Re.

Naturkatastrofer allt dyrare

Återförsäkringsbolaget Guy Carpenter tillskriver att mycket av årets globala kostnader går att härleda till orkanen Ian som bland drabbade Florida i år.

Vi har sett översvämningar i Europa och Australien och svåra stormar i USA.

Nu förväntas premierna hos återförsäkringsbolagen att stiga kraftigt. Dels kommer bolagen att ta position för de förluster man har fått genom orkanen Ian och kriget i Ukraina, skriver Reuters.

Kriget orsakar särskilda diskussioner i försäkringsbranschen, uppger Reuters. Försäkringsbolag har svårt att försäkra fartyg från Ryssland, Ukraina och Vitryssland, eftersom det då behöver finnas undantag i avtalen på grund av kriget.

ANNONS
ANNONS

Diskussionerna om kriget har komplicerat läget mellan försäkringsbolag och aktörer i återförsäkringsbranschen.

Läs mer:

10 klimatkatastrofer kostade världen 1500 miljarder dollar 2021 [Dagens PS]