Coronaviruset har påverkat bolag och individer på både ett eller annat sätt. Det har rört sig om avstannande i pågående projekt till förändringar i verksamheterna. Samtidigt som problemen allt eftersom uppstår vänder sig bolagen till varandra för att få hjälp i denna svåra situation.

Teknikdygnet har valt att ställa några frågor till bolag runt om i branschen för att säkerställa hur de tar sig an utmaningen i dagsläget.
Här besvarar Håkan Danielsson, vd för WSP Sverige, hur WSP möter pandemin.

Hur har er affär påverkats av coronapandemin?

– I det korta perspektivet ser vi ingen större påverkan på vår verksamhet, men vi befinner oss i en exceptionell situation och det är svårt att svara på hur det kommer påverka oss på längre sikt. Vi förbereder oss på alla tänkbara scenarier och utesluter ingenting. Samtidigt är vi stärkta i det faktum att vi i grunden är ett stabilt och lönsamt företag med en hälsosam bredd i vår kundbas. Vi agerar globalt och påverkas av krisen olika mycket vid olika tidpunkt i olika delar av världen.

ANNONS
ANNONS
Har ni satt någon åtgärdsplan i verket? I så fall berätta?

– Vi följer naturligtvis utvecklingen noga men vi ser idag inga hinder för att vi även fortsättningsvis ska kunna hålla igång vår verksamhet. Vi arbetar nu för att identifierat och prioritera våra samhällskritiska projekt för att kunna styra våra resurser dit om det skulle behövas. Det handlar t.ex. om viktiga infrastrukturprojekt som har stor påverkan på samhället i stort om de skulle påverkas. Vi har också säkrat vår IT-kapacitet så att vi kan arbeta på som vanligt om situationen kräver att alla 4200 medarbetare skulle behöva arbeta på distans.

På vilket sätt följer ni pandemin?

– Som de flesta andra bevakar vi utvecklingen mycket noga. Vi har sedan en tid tillbaka aktiverat vår krisgrupp, globalt, nationellt och lokalt. Det har inledningsvis varit stort fokus på att samla oss kring det nya läget, hålla chefer och medarbetare uppdaterade och agera med kort varsel. Vi ser nu hur människor i vår organisation sluter upp, samarbetar och löser svåra utmaningar åt våra kunder. Det pågår samtidigt gemensamma initiativ och lösningsorienterade dialoger över hela branschen. Hur samhället samverkar och agerar nu kommer vara avgörande för vår gemensamma framtid. Vi som stabilt företag har en roll att fylla i att arbeta på och bidra till att hålla hjulen rullande så påverkan på samhället i stort minimeras.

Planerar permitteringar/varsel eller andra åtgärder för att sänka lönekostnaderna?

– På kort sikt ser vi som sagt ingen större påverkan i vår verksamhet utan det rullar på i princip som vanligt. Samtidigt behöver vi utgå ifrån att flera av våra kunder kan komma att drabbas. Detta baseras på den information vi har i dagsläget, situationen förändras dock timme för timme, dag för dag så vi förbereder oss på alla tänkbara scenarier för att vi ska gå stärkta ur detta.