Bygg- och fastighetssektorn står för 20 procent av växthusgasutsläppen i Sverige. Nu har ett projekt som minska klimatpåverkan vid renoveringar och ombyggnationer startat.

ANNONS

Ett nystartat projekt, där IVL Svenska Miljöinstitutet i samarbete med Sveriges Allmännytta och Kommuninvest, som ska ge verktyg till fastighetsägare och byggentreprenörer att förbättra klimatpåverkan vid renoveringar och ombyggnationer. Testpiloter i projektet är åtta fastighetsägare och byggentreprenörer. Det finns ett stort behov av att renovera fastigheter i Sverige, framför allt 60- och 70-talens så kallade miljonprojekt. Här finns en stor chans till klimatsmarta val vid renoveringarna som då ger energieffektiviseringar och betydande hållbarhetsvinster.

”Den kunskapsbyggnad som har gjorts för nybyggnation vad gäller klimatberäkningar och livscykelanalys behöver även göras för renovering och ombyggnad. Med tanke på hur stort det stora befintliga fastighetsbeståndet är och hur mycket som kommer byggas om de kommande åren så finns det verkligen potential att göra skillnad”, säger Åsa Thrysin, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Testpiloterna

IVL, Sveriges Allmännytta och Kommuninvest har valt ut de testpiloter som ska ingå i projektet, där ska de göra klimatberäkningar för renoveringsprojekten. Det är inte bara renoverings- eller ombyggnadsskedet som ska vara med, utan även driften när bygget är klart. Erfarenheterna ska generera en vägledning till vilka krav som sedan kommer att ställas vid upphandlingar kring renoveringar och ombyggnationer.

”Genom att utveckla kunskapsmaterial om olika renoveringsalternativs hållbarhetseffekter så hoppas vi kunna ta fram vägledningar som är till nytta för våra medlemmar när de ska fatta hållbara beslut vid renovering. De ska få stöd i frågor om vad som är bäst att bevara och vad som egentligen behöver bytas ut. Jag är säker på att vi kommer få resultat som är givande för våra medlemmar i förvaltningen av deras fastigheter”, säger Karl Törnmarck, projektledare Sveriges Allmännytta.

Ett av projektets mål är att skapa kriterier för en grön finansiering av renoveringsprojekt, något som medför att branschen snabbare kommer att fixa de åtgärder som behövs för klimatet.

ANNONS
ANNONS

Det är uppenbart att byggbranschens aktörer kan göra mer, och vill göra mer, för att begränsa byggnaders klimatpåverkan. Via grön finansiering kan vi både uppmärksamma goda exempel, tydligt kravställa samt ekonomiskt stimulera investeringar som leder i rätt riktning. Vi hoppas att detta projekt kan bidra till att sätta ökat fokus på vikten av klimatåtgärder i den infrastruktur som redan är byggd, säger Björn Bergstrand, hållbarhetschef på Kommuninvest.

Läs mer: Fler branschnyheter på [Teknikdygnet]