Idag gick Rejlers ut med sin årsredovisning för 2019. Det här har Viktor att säga om det föregångna året:

VD:n har ordet

Vi har stakat ut kursen mot 2025 genom vår vision Rejlers – Home of the Learning Minds. Året som vi nu lägger bakom oss visar att vi är på rätt väg mot ett mer lönsamt, växande och lärande Rejlers.

Under 2019 uppnådde Rejlers sitt bästa årsresultat hittills. Tack vare förbättringar i alla länder blev rörelseresultatet EBITA 138 (44) MSEK. Förutom en god efterfrågan på våra tjänster är två viktiga faktorer bakom den positiva resultatutvecklingen att vi har lyckats sänka våra kostnader och etablerat en ny organisation med ökad tydlighet vad gäller resultatansvar.

Fjolåret blev också ett rekordår vad gäller nyrekrytering och vi genomförde vårt största företagsförvärv någonsin när vi tog över verksamheter i tre länder från Neste Engineering Solutions. Vi kliver följaktligen in i 2020-talet med närmare 2 400 (1 953) högt kvalificerade medarbetare ombord.

Men även om vi kan glädjas och vara stolta när vi summerar året, så är vi ännu inte nöjda. Rejlers långsiktiga mål är att till 2025 uppnå en tillväxt på 10 procent per år samt att till 2025 vara i skick att leverera en EBITA-marginal om 10 procent över tid. Nu ligger vårt fokus på nästa etapp i vår förändringsresa.

Att genomföra den omställning vi eftersträvar kräver tålamod och ihärdighet. Vi fortsätter hela tiden arbetet med att vässa våra arbetssätt för att nå målen. Utöver att konstant utvärdera och vid behov anpassa organisation och struktur så satsar vi stort på att utveckla ledarskap, varumärke och företagskultur.

Utveckling av projektaffären

En viktig faktor för Rejlers framgång är att vi lyckas utveckla vår projektaffär – att i större utsträckning sälja en ”lösning” till kunden, istället för ”timmar”. Med detta arbetssätt får kunden större nytta av bredden och djupet i vårt tekniska kunnande och den långa erfarenhet vi har när det gäller att effektivisera och digitalisera processer och infrastruktur.

ANNONS
ANNONS

Vår målsättning att bli en ännu bättre leverantör av projekt påverkar såväl rekrytering som vilka förvärv vi gör. Ett tydligt exempel på detta är när vi den 1 oktober 2019 tog över verksamheter från Neste med totalt 330 medarbetare i Finland, Sverige och Förenade Arabemiraten. I de förvärvade verksamheterna är affären i väldigt stor utsträckning projektbaserad.

Nesteförvärvet är också en viktig pusselbit i vår satsning på energiområdet där vi ser vår största tillväxtpotential framöver. I och med den pågående omställningen till ett fossilfritt energisystem står branschen inför enorma investeringar. Därför samlar och paketerar vi nu vårt totala erbjudande till de nordiska elproducenterna under namnet ”Energy X”. Det kan också bli aktuellt med fler förvärv inom energiområdet framöver.

Attraktiv arbetsgivare

Rejlers växer inte bara genom förvärv. Under året som gått har vi som sagt också slagit rekord i antalet nyrekryteringar. Det ser jag som ett kvitto på att vårt arbete för att bli en ännu attraktivare arbetsgivare bär frukt. Glädjande nog rankades Rejlers högst bland teknikkonsultföretagen i Universums stora employer branding-undersökning Sveriges bästa arbetsgivare 2019, där vi hamnade på elfte plats totalt bland samtliga rankade företag.

Bland flera nyckelpersoner som utnämnts under året vill jag särskilt lyfta fram Jenny Edfast, som internt tog klivet från divisionschef för Energy i Sverige till rollen som ny landschef för Rejlers Sverige. Hon ingår nu i den slimmade och effektiviserade koncernledningen på sex personer.

På väg mot ständigt lärande

Rejlers är alltjämt på en förändringsresa och vi har fått en bra start. Det kanske mest tidskrävande momentet i omvandlingen handlar om kultur. Vår vision är att till 2025 skapa branschens mest lärande företag med en verksamhet som bygger på ständigt, ömsesidigt kunskapsutbyte och nyfiket utforskande för att tillföra våra kunder nya perspektiv.

Viktiga initiativ för att bygga denna kultur togs under året. Bland annat initierade vi ett externt traineeprogram i alla våra nordiska länder och vi förstärkte lärandet internt genom en serie ”learning events”. Detta är bara början i arbetet med att förverkliga vår Vision 2025, Rejlers – Home of the Learning Minds. Jag ser med glädje fram emot att fortsätta omvandlingen tillsammans med alla kunniga medarbetare på Rejlers!

ANNONS
ANNONS

Till sist vill jag ägna några tankar åt pandemin covid-19 som under inledningen av 2020 lamslagit Norden, Europa och stora delar av världen. Framför allt skulle jag vilja uttrycka min medkänsla för alla som drabbas av sjukdomen och dess konsekvenser. Självklart påverkas även Rejlers av den rådande osäkerheten, men med ett förstärkt ledarskap, en trimmad organisation och tydliga strategier och målsättningar står vi ändå väl rustade att hantera krisen.

Viktor Svensson, CEO

 

Rejlers om coronaoron: “Vi utesluter ingenting”