Inom byggindustrin är kompetensbristen fortsatt stor och kompetens som allt mer börjar efterfrågas är AI-ingenjörer, digitaliseringsexperter, hållbarhetsexperter och logistiker.

ANNONS

Den nyligen släppta Ramirentrapporten visar att bristen på kunniga projetledare, platschefer och byggledare fortfarande är stor inom byggbranschen. Ramirents rapport visar också att efterfrågan på nya typer av kompetenser ökar.

Hela 6 av 10 medlemsföretag uppgav i Byggföretagens senaste medlemsundersökning att de har tackat nej till uppdrag på grund av att de saknar personal.

Mycket kompetens inom hållbarhet behövs

”Att hållbarhetsarbetet ses som viktigt inom branschen återspeglas i att 30 procent av de tillfrågade i Ramirentrapporten ser hållbarhetsexperter som en kompetens som saknas idag. Digitaliseringen är ytterligare en het fråga och här efterfrågar branschen såväl digitaliseringsexperter som AI-ingenjörer, drönartekniker och dataingenjörer, säger Anna Klebe, HR-ansvarig på Ramirent i ett pressmeddelande.

Förutom byggledare, byggchefer och projektledare, efterfrågar byggbranschen framför allt:

  • hållbarhetsexperter (30 procent)
  • logistiker (24 procent)
  • digitaliseringsexperter (23 procent)
  • AI-ingenjörer (19 procent)
  • processledare (11 procent).

 

”Det här är eftertraktade kompetenser, som vi behöver locka från branscher vi traditionellt inte brukar rekrytera från. För att lyckas med det, måste vi bli duktiga på att visa vad branschen kan erbjuda och samtidigt jobba med attityder och gamla strukturer för att visa att byggbranschen är en framtidsbransch där man är med och förändrar och utvecklar samhället. Branschen kommer genomgå stora förändringar, inte minst inom hållbarhetsområdet, och här ser jag att såväl kompetenser som insikter från andra branscher är avgörande för att skapa en modern byggsektor, säger Anna Klebe i pressmeddelandet.

Om Ramirentrapporten

Ett sätt att föra branschen vidare är att vidareutbilda sig och rapporten visar att personer i ledande befattningar ofta vidareutbildar sig, av dem går 73 procent någon form av utbildning minst en gång per år.

ANNONS
ANNONS

De siffror som Ramirentrapporten bygger på har tagits fram i samarbete med Sverige Bygger genom en enkät som skickats till personer med ledande befattningar inom byggbranschen. Drygt 200 personer svarade på enkäten som genomfördes under april 2021.

Läs mer: Kompetensbriusten hotar bolagens tillväxt [Dagens PS] 

Läs mer: Ikem: Stor efterfrågan på arbetskraft bland medlemsföretagen [Dagens PS]