Norra Sveriges industrisatsningar ser en boom just nu. Samtidigt behövs det långt mer el än vad det nuvarande nätet kan täcka. Men långsamma tillståndsprocesser slänger grus i de hållbara kugghjulen och hotar investeringarna.

80 TWh el.

Det är mer än hälften av Sveriges nuvarande totala elkonsumtion. Så mycket el kommer norra Sveriges industrisatsningar kräva framöver.

Klurig ekvation

Enbart de tre storbolagen Vattenfall, LKAB och SSAB:s produktion av grönt stål kommer kräva omkring 40 procent av dagens svenska elkonsumtion. En ekvation som inte går ihop, menar Stefan Savonen, Energi- och klimatansvarig på  LKAB. Nu måste prat förvandlas till handling, och det snabbt.

”Vår signal är att både politiker och myndigheter måste ta industrins planer på allvar och förstå att den nyindustrialisering vi står inför här i norr kommer att kräva handlingskraft och åtgärder även från dem”, säger han till Di.

Risken är att byråkratidjungeln kommer hålla tillbaka tillståndsprocesserna – så dessa måste påskyndas, menar Stefan Savonen.

1 000 miljarder

Den boom som nu pågår i norra Sverige handlar i pengar om 1 000 miljarder kronor, i projekt som pågår till runt 2045. Varken det nuvarande elnätet eller elproduktionen täcker de behoven och enorma krafttag måste därför sättas in.

Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén beskriver det som en ”historiskt stor utmaning” för att investeringarna inte ska rinna ut i sanden.

”Det kommer att krävas en snabb utbyggnad av energiförsörjningen och energiinfrastrukturen i en omfattning som vi inte varit i närheten av på många decennier.”

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Vill ta krafttag i elförsörjningen – ökar investeringarna