Konsultbolaget Midroc deltar i en finansieringsrunda som ger vågkraftsbolaget Corpower 93 miljoner kronor. Midroc är tidigare delägare i bolaget. Corpowers bojar, som omvandlar vågornas rörelse till energi, ska minska Sveriges beroende av sol- och vindkraft. 

 

Midroc ägs till huvuddel av etiopisk-saudiske affärsmannen Mohammed al-Amoudi. Företaget är tillsammans med Almi Invest och EU-finansierade EIT Innoenergy den största finansiären i Corpowers nya investerarrunda, skriver Di Digital (obs. sida kräver inloggning). Totalt har bolaget tagit in 93 miljoner kronor.

Företaget har tagit fram en första fullskalig boj, vilken ska testas i Portugal 2021, säger Corpowers vd Patrik Möller till Di Digital. Bolaget uppger att en enskild boj kan generera lika mycket energi per ton som ett vinkraftverk.

”Nummer ett är att vi överlever stormar på ett väldigt effektivt sätt, utan att maskinerna blir tunga eller dyra. Sedan kompletterar vi det med en teknik som styr in bojorna i rätt takt med vågorna, vilket förstärker rörelsen och hastigheten”, säger Patrik Möller till Di Digital. 

ANNONS
ANNONS

Ska komplettera sol- och vindkraft

För att Corpowers teknik ska kunna bli vinstdrivande krävs att energikostnaden sänks till 60 euro per megawattimme, säger Patrik Möller. Denna gräns kan nås när bolaget installerat runt 1 800 bojar, vilket väntas ske runt år 2030.

En fördel Patrik Möller för fram är att vågkraft inte är lika väderberoende som sol- och vindkraft. Dagens PS skrev nyligen om de varierande elpriserna i olika svenska regioner, som en följd av att olika energikällor används.

”I Sverige har vi i dag problem med att sol- och vindkraften varierar utifrån väderlek. Det skapar ett effektproblem som gör att delar av landet helt plötsligt saknar tillräckligt mycket el. Vågkraften är mycket jämnare och kan bli en stabiliserande faktor, därför konkurrerar vi främst med olika lösningar för lagring av el som batterier och vätgas”, säger Patrik Möller.