Lidls nyinvigda butik i Visby har ett nettonollutsläpp av koldioxid under hela byggnadens livslängd. Sweco har ansvarat för projekteringen av stommen. 

Butiken är ett pilotprojekt för Sweden Green Building Councils certifiering NollCO2. För att nå målet har mycket trä använts, energiåtgången minimerats, spillvärme återanvänts och transporter effektiviserats.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Sweco går med i FN-anknutet klimatprojekt