Sweco har anslutit sig till initiativet Science Based Targets, som bland annat är skapat av FN:s Global Compact och WWF. Föreningen, som samlar nära 1000 företag, följer upp företags klimatsträvanden. Undertecknandet ”visar att vi är seriösa”, säger hållbarhetschef Mattias Goldmann. 

Det skriver Sweco i ett pressmeddelande.

Sweco har nu anslutit sig till Science Based Targets, med klimatmål i linje med Parisavtalet. Sweco-koncernen, med bolag i 13 länder och projekt i över 70, har som mål är att vara klimatneutralt senast 2040. Samtidigt ska varje Sweco-bolag vara en föregångare i sin nationella kontext, där exempelvis Sweco Sverige ska bli klimatpositivt till 2030.

”Att skriva under Science Based Targets visar att vi är seriösa, att våra mål är konkreta och mätbara och att vi verkligen ser hållbarhet som affärskritiskt för oss. Jag är övertygad om att tredjepartsverifierade mål i linje med Parisavtalet snart kommer att bli ett självklart kundkrav, och det bygger också intern stolthet”, säger Mattias Goldmann, Swecos Chief Sustainability Officer.

Snart 1000 medlemsföretag

Science Based Targets (SBT) är ett samarbete mellan CDP, World Resources Institute, WWF och FN:s Global Compact. Förutom att SBT utvärderar och godkänner företags mål, vill man med initiativet också visa upp företag som har vetenskapliga målsättningar. Idag är 978 företag registrerade av SBT.

”Jag hoppas på en snabb process och att Sweco blir nummer 1 000 att ha ett registrerat åtagande”, säger Mattias Goldmann.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Sweco ska vara klimatneutrala 2030 [Dagens PS]