Nu kritiserar den svenska skogsindustrin EU:s nya skogsstrategi. Samtidigt visar forskning att gammal skog växer långsammare och därmed fungerar sämre som kolsänka.

ANNONS

EU:s nya skogsstrategi vill se skogen som en kolsänka och samtidigt skydda biologisk mångfald.

Samtidigt haglar kritiken från många håll. Bland annat från Branschorganisationen Skogsindustrierna som hävdar att kommissionen ”talar med kluven tunga”.

EU-kommissionen har meddelat att ”vi behöver större, friskare och mer blandade skogar, främst för att lagra kol, mildra effekterna av luftföroreningar samt stoppa art- och habitatsförlusten”, samtidigt som ur- och gammelskog ska skyddas strikt.

Vill använda skogen

Samtidigt som EU vill skydda den svenska skogen så vill Sveriges regering använda mer skog som byggmaterial och biodrivmedel.

Den nya EU-planen avser dessutom att förbjuda avverkning från januari till mitten av augusti – under häckningen av an rad fågelarter.

Enligt Runar Brännlund, professor i nationalekonomi vid Umeå universitet, EU:s plan mer grundad i ekologisk forskning än från ett samhällsekonomiskt perspektiv.

”Dessutom är den grundad på hur man ser på skog, och hur skog ser ut, i andra delar av Europa än Norden”, säger Runar Bränn­lund till Di.

Ekonomiska drivmedel

Istället vill han se ekonomiska styrmedel med skatter som subvention på koldioxid. Om skogsägaren låter sin skog stå kvar får denne betalt för tillväxten, och när skogen avverkas beskattas den för biomassan som inte längre binds i marken.

ANNONS
ANNONS

Förlaget har dock inte med biologisk mångfald men samtidigt är det många skogsägare som kanske vill låta skogen stå kvar när de får betalt för att göra det.

”Mitt recept är att du måste försöka sätta pris på alla varor och tjänster som skogen pro­ducerar”, klargör Runar Bränn­lund.

Läs mer: EU:s nya plan för skogen: Plantera tre miljarder träd [Dagens PS]