Regeringen vill skydda värdefull skog från avverkning genom att lösa ut den. Genom en ny miljardsatsning ska statliga Sveaskog byta delar av sin mark mot skyddsvärd privat mark.

ANNONS

Satsningen är på 3,4 miljarder kronor och ingår i budgetpropositionen för 2022.

Regeringen vill genom det nya projektet skydda värdefull skog från avverkning och samtidigt främja skogsnäringen.

”Det här är utan jämförelse den största satsningen någon­sin på svensk natur”, sa miljöminister Per Bolund under en pressträff på måndagen, uppger Di.

Miljardsatsning

Genom den nya miljardsatsningen ska Sveaskog kunna byta mark mot skyddsvärd privat mark – som därigenom inte huggs ner.

”Regeringen har en tydlig ambition att skyddsvärda skogar inte ska avverkas utan bevaras. Antingen genom ett formellt skydd eller frivilliga avsättningar”, klargjorde Per Bolund.

ANNONS
ANNONS

Äganderätten ska stärkas genom utveck­lade skydds-­ och ersättnings­former för brukande och beva­rande.

”I detta ingår också resur­ser för att markägare ska kunna få den kompensation de har rätt till och för att administrativt kunna hantera detta”, sa näringsminister Ibrahim Baylan under press­träffen.

Bevara skogarna intakta

Där ska markägare få ekonomisk kompensation för att bevara sina skogar intakta.

Bakom förslaget står skyddet av biologisk mångfald, stärkt äganderätt och att öka produk­tionen av biomassa.

I paketet ingår även satsningen på ”naturnära jobb för unga” och skötseln av naturreservat. Samtidigt får vandrings-­ och fjälleder mer pengar och statsbidragen till friluftsorganisationer ökar.

ANNONS
ANNONS

Enbart under 2022 uppgår paketet till 3,4 miljarder kronor enligt Per Bolund.

”Det är mer än en dubblering av summan som tidigare var avsatt för skydd och skötsel”, säger han.

Läs även: Kritiken haglar mot EU:s nya skogsstrategi [Dagens PS]