Nu investerar energiföretaget Jämtkraft och höjer effekten med 500 MW i Jämtlands elnät. Det ska locka industrier som vill ha förnybar el.

ANNONS

Nu tecknar Jämtkraft avtal med Svenska Kraftnät om att kunna ta ut ytterligare 500 MW vid Midskog – kraftstationen utanför Östersund.

Ett rejält tillägg

Det är ett rejält tillägg till det normala effektuttaget som i hela Jämtlands län brukar ligga på mellan 100 och 200 MW.

Som en jämförelse räknar batterifabriken Northvolt i Skellefteå med ett effektbehov på 300 MW.

Elbristen som ofta beskrivs i Sverige handlar om effektbrist – vilket är trycket som finns i elledningarna.

”Vi kommer att ha en unik uttagspunkt, vi har inte hittat någon annan i Europa än”, säger Kerstin Arnemo, styrelseordförande för Jämtkraft till Di.

Samtidigt begränsar elnätet hur mycket energi som kan överföras mellan olika delar av Sverige och energi försvinner även på vägen.

ANNONS
ANNONS

”Därför är det effektivt att ha förbrukningen där man har produktionen”, klargör Kerstin Arnemo.

Enligt Stefan Sedin, elnätschef på Jämtkraft, förs nu samtal med kunder som vill etablera sig i området ”och då pratar vi uttag på i storleksordningarna 200 MW och mer än så”, säger han.

Uttagspunkten i Midskog ska färdigställas vilket kommer kosta 80 Mkr. Sedan ska infrastrukturen i elnätet byggas om.

”När infrastrukturen är färdigbyggd har vi nog investerat mellan 600 och 700 Mkr totalt sett. Normalt sett investerar vi årligen 200 Mkr i det befintliga nätet”, fortätter Stefan Sedin.

Omställningen kräver el

Det är inte bara nya industrier som kräver mer el – även omställningen till ett elektrifierat samhälle med till exempel fler elbilar behöver högre effekt.

Samtidigt är det viktigt att elen är förnybar och Jämtkraft hämtar elen från vattenkraft, vindkraft, solkraft och bioenergi.

ANNONS
ANNONS

Kerstin Arnemo är positiv.

”Nu när vi ställer om samhället mot ett grönare samhälle, som vi är tvungna att göra, så är det el som är bärare av den omställningen”, säger hon och avslutar:

”Vi har sådana fördelar här med grön el, kan det bli bättre?”

Läs även: Vattenfall erbjuder motvilligt elnätet till Berlin [Dagens PS]