Nästan sju av tio företag arbetar enligt ny rapport med att minska resursförbrukningen och hälften av småföretagen svarar att de jobbar mer aktivt för att produktion och varor ska vara hållbara.

Bakom undersökningen står Swedbank och sparbankerna och de aktuella företagen ingår i den så kallade Småföretagsbarometern 2020.

Frågan som ställdes var: ”Hur arbetar ni på ert företag idag med hållbarhet och klimat om du jämför med hur det såg ut för två år sedan?”

Resultatet av svaren visar att sex av tio tillverkande företag har ställt om till en mer hållbar produktion jämfört med drygt fyra av tio i tjänstesektorn.

Samtidigt arbetar nästan åtta av tio företag inom handel, transport, hotell och restaurang mer aktivt för att minska sin resursförbrukning. Det är även i dessa branscher flest företag uppger att de ställt om på grund av att det efterfrågas av deras kunder. Sex av tio företag i tjänstesektorn uppger att de använder telefon och digitala verktyg för möten i högre utsträckning.

Hållbarhet får mer utrymme

”Allt fler företag ställer om och söker lösningar för att kunna vara mer hållbara. Det är en effekt av en vakenhet i samhället generellt, och en förväntan bland konsumenter och arbetstagare på att företag ska erbjuda hållbara lösningar, varor och tjänster”, säger Fredrik Nilzén, hållbarhetschef på Swedbank, i en kommentar.

Ju större företaget är, desto mer tid och arbete viks åt hållbarhetsarbete, visar rapporten.

ANNONS
ANNONS

”Större företag har ofta mer resurser, en avdelning eller en person som arbetar specifikt med hållbarhetsagendan i bolaget. Men vi är övertygade om att alla kan ta steg i en mer hållbar riktning och att det bidrar till en långsiktig lönsamhet för företaget”, fortsätter Fredrik Nilzén i pressmeddelandet.

Läs även: Investeringar utan hållbarhetsagenda går bort [DagensPS.se] »