Stålbolaget SSAB ska leverera totalt 6 000 ton stål under första halvåret av 2021 till en solcellspark i Angola där Svenska Exportkreditnämnden garanterar finansieringen av projektet.

Det skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Finansiell påverkan för SSAB omnämns inte.

ANNONS
ANNONS

Projektet kan även tänkas leda till fler affärer.

”Varje leverantör utvärderas och mäts på sin förmåga. Att SEK är med och garanterar finansieringen ger oss svenska leverantörer en bra möjlighet att även komma på tal vid nästa steg, att slutprodukten dessutom stöttar vår vision om en lättare, starkare och mer hållbar värld gör det hela extra intressant”, kommenterar försäljningschefen Samuel Arvgård.