Nästan 60 procent av fastighetsbolagen tror att deras underhållsvolym kommer öka i år, bara 10 procent tror på en minskning.

ANNONS

Navet Analytics senaste mätning, som gjordes i augusti, visar att nästan 60 procent av de tillfrågade fastighetsbolagen tror att deras underhållsvolym kommer att öka under året. Bara 10 procent av de tillfrågade tror på en minskning.

Den antagna uppgången beror framför allt på att fastighetsbolagen har fått större ekonomiskt utrymme och på att behoven av underhåll har ökat. I år och nästa år ligger fokus på invändig renovering, samt på fönster och fasader. Svaren från privata och offentliga fastighetsägare är liknande.

Navet Analytics fastighetspanel består av 100 större fastighetsbolag och fastighetsägare. De intervjuas varje halvår om frågor som rör underhållsvolymens utveckling.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: 95 procent av fastighetsbolagen vill digitalisera mer [Dagens Ps]