När fastighetsbolagen vill digitalisera är ekonomin både en drivkraft och ett hinder, det visar en ny undersökning.

ANNONS

En undersökning gjord av Navet Analytics på uppdrag av Schneider Electric visar att nästan alla fastighetsbolag vill att deras fastigheter ska vara uppkopplade i högre grad än de är i dag. Det som driver fastighetbolagen att digitalisera är ekonomin, samtidigt är den också det största hindret för digitaliseringen.

Resultatet från undersökningen är sammanställt i rapporten Smarta fastigheter – trendrapport 2021. Rapporten är en uppföljning av trendrapporterna från 2019 och 2017. Undersökningen har genomförts bland driftschefer, fastighetschefer, tekniska chefer och ekonomiansvariga i 125 privata, kommunala och regionala fastighetsbolag. Intervjuerna gjordes i maj 2021. 

95 procent vill digitalisera mer

Av de intervjuade har 80 procent investerat i uppkopplade tjänster och lösningar för drift och hantering av sina fastigheter under de senaste tre åren. Nästan alla, 95 procent, vill dock digitalisera mer.

Den främsta drivkraften till att fastighetsbolagen har valt att investera i uppkopplade tjänster och lösningar är ekonomin, men avsaknad av ekonomiska resurser är samtidigt också den största orsaken till varför inte fler fastigheter är ännu mer uppkopplade.

AI ger nya möjligheter till besparing

”Ett bevis på att AI ökar besparingspotentialen är att de som under en längre tid aktivt arbetat med energioptimering och därmed har nått sina besparingsmål, med AI nu upplever nya möjligheter till besparing”, säger Björn Thulin, systemarkitekt på Schneider Electric.

Han förklarar att den datorkraft som jobbar dygnet runt med optimering tar hjälp av allt fler parametrar i sina algoritmer, samt att det förr mest var kompensering av börvärden i förhållande till utomhustemperaturen som användes. Sedan har väderprognoser kommit in i bilden och nu kan till och med livedata på antal personer i byggnader påverka ventilationens luftomsättning.

Energiövervakningslösningar dominerar

När det handlar om vilken inriktning nästa investering inom uppkopplade lösningar ska ha dominerar energiövervakning, såväl hos privata kontor som hos kommunala och regionala fastighetsbolag. Inom kommunala fastigheter uppges även investeringar inom värme/ventilation vara framtida investeringar och inom regionens fastigheter uppges kameraövervakning vara en framtida investering.

ANNONS
ANNONS

”Olika fastighetsägare har olika prioriteringar. Det finns en del skillnader mellan att äga och förvalta kommunala eller regionala fastigheter och kommersiella fastigheter. Planerna för ägande kan ofta ha ett längre tidsperspektiv när det gäller kommunala och regionala fastigheter, vilket ger större incitament att genomföra investeringar tidigt för att kunna tjäna in sin investering”, säger Björn Thulin.

Läs mer: Plattform ska minska energianvändning [Dagens PS]