Brukspecialisten inför pant på fasadtegel från den första juni 2021. Det nya pantsystemet gäller rivningstegel som i förväg är godkänt för återbruk.

Specialistkedjan med tjänster och systemlösningar inom murat och putsat byggande, Brukspecialisten, har varumärket Brukspecialisten Tegel som de använder inom varuområdena tegel och murverk.

Från och med den 1 juni 2021 ger Brukspecialisten Tegel en krona i pant per tegelsten.

”Denna summa påverkas såklart av hur skonsamt rivning och transport sker till vår återbruksproduktion men även av hur mycket varje tegelsten väger. Ju skonsammare hantering desto högre återbruksgrad och ju mer godkända sten kommer ut och ger pant! Välkommen till den cirkulära ekonomin!” Det skriver Brukspecialistens vd Jacob Steen i Svensk Byggtidning.

Han skriver vidare i tidningen att avfallslagstiftningen visserligen är tydlig med att tegel bör återbrukas, men att det inte finns några ekonomiska incitament, avgifter eller skatter som styr marknaden ät rätt håll.

Mer tegel behöver återbrukas

Brukspecialisten startade förra året en storskalig återbruksproduktion av fasadtegel och har börjat få in rivningstegel till sin produktion, men för att mer återdrukat fasadtegel ska finnas tillgängligt för nyproduktionen menar företaget att insamlingen av rivningstegel behöver ökas.

Jacob Steen menar att så länge det inte är ett lagbrott eller ger en ökad kostnad kommer volymen av rivningstegel som återbrukas vara för liten för att möta behovet av återbrukade produkter på marknaden. Enligt honom skickas fullt fungerande fasadtegel iväg på billigast sätt möjligt och används ofta som markutfyllnad.

ANNONS
ANNONS

”För att lösa detta, förhoppningsvis tillfälliga, bekymmer har vi valt att som enskild aktör införa pant på fasadtegel. För varje tegelsten som vi kan återbruka till en godkänd produkt ger vi tillbaka 1 krona till den som lämnat in teglet. Vi hoppas att denna förändring kan jämna ut det ekonomiska hinder som står i vägen för att förflytta ett värdefullt cirkulärt material från den linjära vardagen,” skriver han i Svensk Byggtidning.

Läs mer: Svårt att bli av med plast i byggindustrin [DagensPS]