Modulbostadsbolaget Zenergy vänder ett positivt rörelseresultat till en förlust på 3 miljoner kronor under andra kvartalet, jämfört med samma period förra året. Bolagets omsättning stiger. Företaget ska fokusera på sin leverans av kontor till svenska staten. 

ANNONS

I rapporten skriver Zenergys nytillsatte vd Urban Stenevi bland annat: 

”Under perioden har Zenergy tillverkat samt levererat och fakturerat delar av de beställda modulära enheterna till svenska staten” 

Denna affär är värd 35 miljoner kronor. 

Företagets nettoomsättning steg till 0,3 miljoner kronor (0,1). Hyresintäkterna i koncernen uppgick till 0,4 miljoner kronor (0,6).

Rörelseresultatet blev -3,0 miljoner kronor (0,1).

ANNONS
ANNONS

Resultatet före skatt var -3,1 miljoner kronor (-1,3).

Resultatet efter skatt blev -3,2 miljoner kronor (-1,3).

Resultat per aktie hamnade avrundat på -0,01 kronor (-0,01).

”Vi behöver utveckla flödet i produktionen”


Bolagets vd Urban Stenevi skriver i en kommentar att Zenergy har under andra kvartalet fortsatt arbeta hårt med att producera och uppföra byggnationen till svenska staten som nu är inne i sin slutfas.

”Det är ett arbete som på ett positivt sätt har utmanat flera processer i bolaget. Ett så komplext projekt ger oss möjligheter att implementera förbättrade rutiner för framtiden. Det har också gett oss bevis på att Zenergy klarar av att leverera komplexa specialanpassade lösningar”, förklarar Stenevi.

ANNONS
ANNONS

Han fortsätter med sitt initiala fokus som vd.

”Under min första tid som ny vd kommer mitt fokus ligga på att få en förståelse om vår organisation och hur den kan utvecklas vidare. Vi har en befintlig affärsprocess som jag behöver arbeta igenom tillsammans med företagets nyckelpersoner för att uppnå ännu bättre effektivitet och minska potentiella flaskhalsar. För att klara av kommande orderstock behöver vi utveckla flödet i produktionen för att öka antalet tillverkade moduler per tidsenhet”. 

Läs mer: Han är ny vd på bostadsbolaget Zenergy [Dagens PS]