Utanför Helsingfors i Finland byggs just nu ett avfallskraftverk, där AFRY står för projekteringen. Kraftverket ska vara klart 2022 och använder sig av 200.000 ton avfall som blir till energi. Detta framkommer i ett pressmeddelande från Vantaa Energy. 

ANNONS

Vantaa Energy har tilldelat AFRY ett uppdrag inom EPCM (Engineering, Procurement and Construction Management) för utbyggnaden av deras avfallskraftverk i Vantaa, Finland. Uppdraget innefattar projektledning, basprojektering och detaljprojektering, upphandling och byggledning.

Byggnationen av det nya kraftverket kommer starta under våren 2020 och anläggningen förväntas påbörja kommersiell verksamhet i slutet av 2022. När kraftverket är igång kommer det med hjälp av förnybara källor möjliggöra kolfri energiproduktion på Vantaa Energy. Kraftverket kommer använda sig av cirka 200.000 ton icke återvinningsbart avfall från handel och industri, och kommer producera fjärrvärme med en kapacitet på 80 MW.

– Det är glädjande att kunna dela bra klimatnyheter. Vi behöver stora och snabba förändringar för att mildra klimatkrisen. Vi företag inom energisektorn spelar en nyckelroll i denna uppgift. Utbyggnaden av vårt avfallskraftverk är en viktig möjliggörare för att röra sig bort från att använda kol i energiproduktion, som den första stora energiförsörjaren i huvudstadsregionen i 2022, säger Jukka Toivonen, CEO på Vantaa Energy.

ANNONS
ANNONS

– Vi är glada att kunna stötta Vantaa Energy i detta betydelsefulla projekt som kommer tillåta dem att minska koldioxidutsläpp och möjliggöra övergången från kol till förnybara källor. Detta uppdrag kommer också stärka AFRYs position som en av de ledande experterna inom energieffektiv termisk värme, och den främsta energikonsulten i Finland, säger Ilkka Heikkilä, BU Manager på AFRY i Finland.