I Sverige riskerar samhällskritisk infrastruktur att kollapsa medan politiker fattar populistiska beslut och inte inser att enorma investeringar behövs.

ANNONS

WSP har kartlagt behovet av renovering för Sveriges gemensamma infrastruktur som vatten och avloppssystemet, elnätet, vägarna och järnvägarna, under lång tid har vi skjutit viktigt underhåll på framtiden.

”De investeringar vi gör i dag räcker knappt till att stoppa förfallet. Det är nästan ingen svensk som känner till att en fjärdedel av allt vatten läcker ut innan det når fram till kranen. Det krävs ohyggligt mycket pengar för att rusta upp va-systemet”, säger WSP:s vd Håkan Danielsson till Tidningen Näringslivet.

Han säger vidare att systemen har nått sin livslängd om 15–20 år och att en helhetssyn saknas eftersom alla system hänger ihop och är beroende av varandra.

”Tyvärr är politikerna för populistiska och det är väldigt frustrerande. Ingen vinner ett val med budskapet att du får fortsatt vatten i din kran men det går att tappa många röster om det slutar att rinna”, säger Håkan Danielsson till Tidningen Näringslivet.

När det gäller satsningar på vägnätet tycker han också att viss populism råder, mer pengar går till järnväg än till vägar eftersom allmänheten ser det som mer hållbart.

ANNONS
ANNONS

Intresserad av samhällsbyggnad och teknik? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Sverige har skjutit på viktigt underhåll av infrastrukturen [Dagens PS]