Sverige har under lång tid skjutit på viktiga underhållsinvesteringar, det är framförallt vägar och VA-system som sticker ut.

ANNONS

En ny rapport från WSP visar att Sverige länge har skjutit upp viktiga underhållsinvesteringar, det är särskilt vägar och VA-system som inte har underhållits och där är risken att investeringarna knappast kan klara att stoppa förfallet.

Historiskt sett har Sverige investerat mycket i gemensam infrastrukturen som vägar, järnvägar, vatten- och elsystem, men nu börjar alla system bli gamla samtidigt som investeringarna har sjunkit det senaste årtiondet. Sverige har aldrig tidigare lagt så lite på underhåll som i dag.

Mer pengar behövs

Återinvesteringarna i VA-systemet skulle exempelvis behöva öka från 3 till 5 miljarder kronor per år, bara för att dagens status ska kunna upprätthållas. Kraftproduktionen närmar sig också ett bäst före-datum. Den tekniska livslängden för befintlig svensk vattenkraft, kärnkraft, kraftvärme och vindkraft sammanfaller enligt WSP:s rapport under perioden 2045–2060.

Det innebär att det behövs omfattande återinvesteringar samtidigt som systemet behöver byggas ut kraftigt.

”Nu har vi levt under en tid då energisystemet och dess status legat i fokus och det är bra att insatser görs. Men vi ser liknande utmaningar när det kommer till VA-systemen, vilket inte diskuteras lika mycket. Samtidigt står vi inför svåra beslut när det gäller nysatsningar på järnväg och väg kontra underhåll av densamma. Beslutsfattare behöver lyfta blicken och se helheten, allt hänger ihop och bristande underhåll gör oss sårbara som samhälle”, säger WSP Sveriges vd Håkan Danielsson i ett pressmeddelande.

Mest oroliga för elnäten

Även när det handlar om transportinfrastrukturen är behoven av underhåll stora, både på järnväg och på väg, särskilt vägnätet. Sverige har aldrig lagt så lite pengar per fordonskilometer på drift och underhåll av det statliga vägnätet som under 2010-talet.

WSP har även undersökt svenskarnas oro kopplat till statusen på landets infrastruktur och sett att svenskarna uttrycker störst oro över elnäten.

ANNONS
ANNONS

Intresserad av samhällsbyggnad och teknik? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Fastighetsägare kan identifiera klimatrisker med ny tjänst [Dagens PS]