Under ledning av Mine storage får ett internationellt konsortium finansiering från Vinnovaför att färdigställa projekteringen av underjordisk pumpkraftanläggning i en gruva.

ANNONS

Vinnovafinansieringen ska användas för att färdigställa en ansökan om EU-bidrag. Arbetet utförs inom innovationsprogrammet Swedish Mining Innovation, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Ett internationellt konsortium lett av det svenska energilagringsföretaget Mine storage ska färdigställa projekteringen av det som kan bli världens första kommersiella underjordiska pumpkraftanläggning.

Konsortsiet består av gruvbolagen Boliden och Lovisagruvan, energibolaget Mälarenergi, vattenkraftsutrustningstillverkaren Voith Hydro och ingenjörs- och designföretaget Afry. Vinnovafinansieringen bekräftar det ökade intresset för möjligheten i att använda övergivna gruvor för lagring av energi.

Ökat intresse för energilagring i gruvor

”Jag är väldigt glad över att samarbeta med så kompetenta partners för att färdigställa projekteringen för vad som kan bli den första kommersiella underjordiska gruvlagringsanläggningen i världen, och det känns naturligt att göra det i Sverige som redan är en energi- och gruvnation. Stödet från Vinnova/Swedish Mining Innovation visar det ökade intresset för den globala potentialen i att använda övergivna gruvor för energilagring, säger Thomas Johansson, medgrundare och vd för Mine Storage, i ett pressmeddelande.

Världen behöver kunna lagra den energi som produceras och kontrollera energiförsörjningen i en mycket större utsträckning, det visar den snabbt växande andelen el som kommer från hållbara energikällor som sol och vind.

Många övergivna underjordiska gruvor

Det mest effektiva sättet att lagra energi är i form av pumpkraft, men väldigt många länder saknar de höjdskillnader som krävs för att ha pumpanläggningar ovan jord och det är här lagring i underjordiska gruvor kommer in.

”Många länder har tusentals övergivna underjordiska gruvor, vilket betyder att pumpkraftsanläggningar i gruvor kan vara en viktig del i lösningen på det energilagrings- och distributionsdilemma vi har i dag. Med andra ord kan gruvindustrin bli en viktig aktör på energiområdet. Den här typen av samarbetsprojekt mellan olika industrier skapar stora möjligheter för alla parter, inklusive samhället i stort”, säger Stefan Sädbom i pressmeddelandet.

ANNONS
ANNONS

Han är senior prospekteringsgeolog med 35 års erfarenhet från gruv- och metallindustrin och rådgivare till Mine Storage.

Läs mer: Afry och Yit utvecklar världens största värmeenergilagring [Dagens PS]