I dag presenteras det vinnande förslaget för utvecklingen av Centralstaden i Stockholm, projektet innebär bland annat en överdäckning av spårområdet.

ANNONS

Det vinnande förslaget för utvecklingen av Centralstaden i Stockholm är framtaget av Foster + Partners, Marge Arkitekter, Land Arkitektur, Thornton Tomasetti, Ramboll, Wenanders och TAM Group. Under 2021 har Jernhusen lett ett parallellt arkitektuppdrag för utvecklingen av centralstationsområdet.

Projektet Centralstaden omfattar Stockholms Centralstation och centralstationsområdet och innebär en kombinerad satsning på infrastruktur och stadsutveckling. Trafikverkets prognoser visar på en stor ökning av tågresandet och dagens spårområde och centralstation räcker inte till varför Stockholm riskerar att bli en flaskhals för landets tågtrafik.

Historiskt uppdrag

”Jernhusens uppdrag är att utveckla trygga, hållbara miljöer över hela landet som gör det kollektiva och hållbara resandet mer attraktivt. För att Stockholms central ska förbli en sådan plats, och för att vi ska kunna möta den kraftiga ökningen av Sveriges tågresande, behöver centralstationsområdet växa, säger Jernhusens vd Kerstin Gillsbro i ett pressmeddelande.

De brittiska huvudarkitekterna Foster + Partners och svenska Marge Arkitekter tror att teamets blandade erfarenheter har varit en av de viktigaste framgångsfaktorerna i arbetet.

”Det här är ett historiskt uppdrag. Vi är oerhört hedrade över förtroendet att få arbeta vidare med vårt förslag. Stockholm är en unik stad med historiska stadssilhuetter, och vi tror att vårt förslag kan skapa en meningsfull sammankoppling mellan staden och centralstationsområdet, samtidigt som det skapar levande, gröna stadsrum där människor kan mötas och ett centralt fokus för hållbart resande i hjärtat av Stockholm, säger Angus Campbell, arkitekt på Foster + Partners, i pressmeddelandet.

Stort behov av upprustning

Stockholms centralstation är en av Sveriges mest centrala platser, här passerar mer än 230 000 resenärer varje dag. Nyckeln till att lösa en infrastrukturell utmaning blir en omvandling av stationsbyggnaden och spårområdet, som ska däckas över och få nya kvarter.

Utvecklingsarbetet har pågått sedan 2017 och det har drivits i samverkan med Trafikverket och Stockholms stad.

ANNONS
ANNONS

”Stockholms central har stora behov av upprustning, både för att klara ett ökat resande och för att skapa en bättre resenärsmiljö och Trafikverket är positiva till att vara med i denna utveckling, säger Helena Sundberg, regional direktör vid Trafikverket i pressmeddelandet.

Läs mer: Fler vill åka tåg i Sverige – spåren räcker inte till [Dagens PS]