Veidekke har skrivit avtal värt 208 miljoner kronor om utbyggnad och upprustning av Stadshagen på Kungsholmen i Stockholm.

ANNONS

Stadshagen ska omvandlas till en ny stadsdel och Stockholm har anlitat Veidekke för en byggentreprenad och beräknas vara klar våren 2026. Veidekkes uppdrag omfattar anläggningsarbeten i Mariedalsparken och bygge av ett nytt torg vid Mariedalsvägen, över Tunnelbanans underjordiska station.

I Stadshagen planeras nya parker och nya genomfartsförbindelser samt gångvägar ned till Karlbergssjön. Befintliga parker och naturområden ska upprustas. Lekplatser, parker, promenadstråk och naturområdet Stadshagsklippan ska kopplas ihop i en sammanhängande grön slinga.

Läs mer: Veidekke ASA bygger del av Norrbotniabanan [Dagens PS]

ANNONS
ANNONS