Det kan finnas hundratals ukrainska ingenjörer i Sverige redan till sommaren, det är kompetens som behövs av svenska företag.

ANNONS

Det råder stor efterfrågan på erfarna ingenjörer bland svenska företag och en ny rapport från Sveriges ingenjörer visar att hundratals ukrainska ingenjörer kan stärka den svenska arbetsmarknaden redan till sommaren.

”Det är lätt att anställa ukrainska ingenjörer som befinner sig på flykt. Det borde vara en  självklarhet att alla ingenjörer erbjuds ett jobb med goda villkor redan första dagen de anländer till Sverige”, säger Johan Kreicbergs, samhällspolitisk chef på Sveriges Ingenjörer i ett pressmeddelande.

Kan komma 500 till 2 000 ingenjörer

Sveriges ingenjörer har kartlagt statistik över yrkesgrupper och uppskattar att mellan 500 och 2 000 ingenjörer kan fly till Sverige från Ukraina under 2022, om människor fortsätter fly. Det motsvarar mellan 8 och 31 procent av det antal ingenjörer som varje år examineras i Sverige.

”Det är ett tacksamt tillskott eftersom efterfrågan på ingenjörer nått en historiskt hög nivå och många företag letar efter just yrkesverksamma ingenjörer. De ukrainska ingenjörerna kan stärka företagen”, säger Johan Kreicbergs i pressmeddelandet.

Stor brist på ingenjörer

SCB:s arbetskraftsbarometer visar att fem av de tio utbildningsgrupper som arbetsgivare uppger sig vilja öka antalet anställda av är olika ingenjörsinriktningar. Svenska företag bör kunna erbjuda ingenjörer från Ukraina möjlighet att snabbt etablera sig på den svenska arbetsmarknaden.

Det finns verktyg som gör det lätt att bedöma utländska akademikers utbildning hos Universitets- och högskolerådet, men Sveriges ingenjörer ser inte att det behöver införas några särskilda stödformer.

”Vi ser inga skäl att subventionera anställningar för fullt kompetenta ingenjörer. Risken är då bara att anställningarna dröjer i väntan på bidrag. Det som är viktigt är att ingenjörerna snabbt kommer i arbete till avtalsenliga löner och goda anställningsvillkor, säger Johan Kreicbergs i pressmeddelandet.

ANNONS
ANNONS

Intresserad av samhällsbyggnad och teknik? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Få bankjobb – men civilingenjörer är heta [Dagens PS]