Två spår mellan Tomteboda och Kallhäll på trafikintensiva Mälarbanan ska bli fyra. Uppdragen till Mälarbanan blivit fler och större för Tyréns.

ANNONS

Utbyggnaden av Mälarbanan är en stor satsning som sker i tätbebyggt område, vilket ställer speciella krav. Utbuggnaden handlar inte bara om järnvägsanläggning, även nya stationer, tågtunnlar, broar, gång- och cykelbanor ska byggas.

Tyréns uppdragschef Tommy Bågling säger att det är omfattande och komplexa uppdrag.

”Vi har nio komplexa och multidisciplinära deluppdrag i gång samtidigt, vilket ställer stora krav på ledning, styrning och samordning, såväl övergripande som teknikmässigt och mellan deluppdragen, säger han i ett pressmeddelande.

Det är cirka 190 personer från Tyrénskoncernen som är engagerade i uppdragen kopplade till Mälarbanan.

Enligt Tommy Bågling jobbar de multidisciplinärt och gör nästan allt inhouse på Tyréns.

ANNONS
ANNONS

”Det tror jag är lite unikt för ett större infrastrukturuppdrag. Det är stor spännvidd i frågorna – allt från järnväg till kulturmiljö och berg, säger han i pressmeddelandet.

Läs mer: Tyréns bygger Stortorget i Kiruna [Dagens PS]