Tyréns har ingått ett ramavtal med Jernhusen och andra teknikkonsulter med kompetens inom hållbarhetsfrågor, med målet att Jernhusen ska bli klimatneutrala.

ANNONS

Jernhusen har efter en stor upphandlingsprocess tecknat ramavtal med 20 teknikkonsulter, däribland Tyréns. Målet är att Jernhusen ska bli klimatneutrala till år 2045. Sedan tidigare är Tyréns helhetsleverantör åt Jernhusen inom flera samhällsbyggnadstjänster.

I det nya ramavtalet med Jernhusen är 47 tekniska discipliner från Tyréns involverade.

Läs mer: Tyréns erbjuder leasingcykel till medarbetare [Dagens PS]

ANNONS
ANNONS