Två stadskvarter om 22 500 kvadratmeter för kontor, bostäder, förskola och kommersiella fastigheter markanvisas i Barkarby.

ANNONS

Ett område med ett mycket strategiskt och intressant läge vid den framväxande knutpunkten för kollektrivtrafik i Barkarby markanvisas av Järfälla kommun. Två stadskvarter om 22 500 kvadratmeter ska byggas och utvecklas på området av ALM Equity och Storstaden Bostad.

”Det här är ett av Stockholmsregionens mest intressanta och expansiva områden som också har stor utvecklingspotential. Att ALM Equity och Storstaden Bostad väljer att investera i Barkarby visar att vi utvecklar en attraktiv och modern plats för framtiden. Tillsammans skapar vi en livskraftig, upplevelserik och dynamisk stadsmiljö där människor, företag och organisationer kan växa, utvecklas och må bra, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla i ett pressmeddelande.

Ska bli en ny kollektivtrafiknod

ALM Equity vinner markanvisning för kvarter 5 på 13 000 kvadratmeter bruttoarea för kontor och kommersiell verksamhet. Storstaden Bostad vinner markanvisning för kvarter 6 på 9 500 kvadratmeter bruttoyta och planerar bostäder, förskola och kommersiella lokaler.

Stadsutvecklingsområdet Barkarby ska få en ny kollektivtrafiknod för Stockholm och hela Mälardalen vid Barkarby station. Det blir ny bussterminal, tunnelbana, pendeltåg och nya plattformar för regional- och fjärrtåg i anslutning till varandra. Det kommer ge Barkarby ett strategiskt läge i regionen.

Ska bli 14 000 bostäder till 2035

Utöver kollektivtrafiknoden utvecklas en dynamisk och hållbar stadsmiljö med bostäder, lokaler för kultur, utbildning och hälsa samt kontor, hotell, handel, service och restauranger. Dessutom ska Stockholms första skidspår inomhus byggas i stadsdelen.

ANNONS
ANNONS

Enligt avtalet om utbyggnad av tunnelbanan till Barkarby ska Järfälla kommun fram till år 2035 uppföra 14 000 bostäder i tunnelbanans influensområde.

Läs mer: Klimatsmart stadskvarter utvecklas i Barkarby [Dagens PS]