Branschorganisationen Teknikföretagens förhandlingschef Thomas Undin välkomnar reformer i LAS-lagen. I ett pressutskick skriver han att företag kan lida ekonomiskt av felrekryteringar, och att ett nytt lagförslag kan förebygga en sådan situation.

ANNONS

I uttalandet skriver Thomas Undin att arbetsgivare och arbetstagare gynnas jämbördigt av de ändringar som föreslås i lagen. Med detta sällar han sig till näringslivets syn på lagförslaget, då fackföreningar är de aktörer som varit mest kritiska till förslaget.

Thomas Undin tror att förändringar i lagen kan minska de kostnader felrekryteringar utgör.

”Det måste bli enklare att få jobb i Sverige. LAS leder idag till att företagens kostnader för felrekryteringar är oförutsebara och det leder i sin tur till färre anställningar”, säger han.

Han refererar även till en LAS-lag som bygger på ”politiska värderingar” – kanske en hänvisning till faktumet att dagens LAS-lag infördes på sjuttiotalet.

”I stället för ett anställningsskydd som bygger på politiska värderingar bör vi skapa en reglering av anställningsskydd som främjar viljan att anställa och som skapar verklig trygghet och inte en falsk sådan”, säger han.

ANNONS
ANNONS

Han avslutar med att konstatera att Teknikföretagen kommer att ha en roll i de förhandlingar om en ny LAS-lag som startar i augusti.

Läs mer: Facket mot näringslivet – Detta är skiljelinjerna [Dagens PS]