Dagens PS

Tågen mer försenade än någonsin förr

Tågen
Rekordmycket tåg var försenade 2022. (Foto: TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 17 apr. 2023Publicerad: 17 apr. 2023

Nytt rekord – men inget man strävat efter. 2022 var tågen i Sverige sämre än någonsin när det gäller att hålla tiderna.

ANNONS
ANNONS

Myndigheten Trafikanalys konstaterar i en ny rapport att varken för person- eller godstransporter går utvecklingen i den riktning som de transportpolitiska målen pekar ut.

Att pandemirestriktionerna hävts innebär visserligen ett ökat resande – men inte att man kommer fram i tid.

Ny bottennivå

Punktligheten i järnvägstrafiken nådde en ny bottennivå under 2022.

Trösten? Att vi får redan på det snabbare.

”Den digitala tillgängligheten (har) fortsatt att förbättras över hela landet, konstaterar Trafikanalys.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Sämre tillgänglighet

Mer elände?

Trafikanalys konstaterar att tillgängligheten när det gäller kommunikationen ”tydligt försämrats” i landets kommuner sedan toppnoteringen 2016.

“Ett orosmoment är utvecklingen av transportsystemets standard och tillförlitlighet. Under 2022, ett år med en normal trafikering av järnvägen, fortsätter den negativa utveckling som har funnits en längre tid med bristande tillförlitlighet i form av många förseningar och inställda tåg”, säger Anders Brandén Klang, projektledare för måluppföljningen.

Utsläpp minskar från tågen

Positivt? Jodå, det finns också i rapporten.

Utsläppen av växthusgaser från inrikes resor och transporter fortsatte att minska under 2022, främst på grund av en ökad användning av förnybara drivmedel i vägtrafiken.

Takten räcker dock inte för att nå etappmålet till år 2030.

Samtidigt blir personbilsarmadan mer energieffektiv allteftersom andelen laddbara fordon i nybilsförsäljningen ökar allt snabbare, påpekar Trafikanalys.

Halterna av partiklar och kvävedioxid minskar också över tid i våra tätorter, men påverkan från buller på människors livsmiljö består.

Läs även: Lokförare i vild strejk: ”Trafiken kommer att stå helt stilla”  

ANNONS
ANNONS
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS.

ANNONS

Senaste nytt

ANNONS