Tech har blivit Sveriges nya basindustri, det visar en rapport från IT & Telekomföretagen som presenteras senare i dag torsdag.

ANNONS

Techbranschen är större och bredare än vad som tidigare benämnt inom IT och telekom, den har etablerat sig som Sveriges nya basindustri och blir allt viktigare för svensk ekonomi.

Branschen innehåller även marknader inom dataspel, hälsa (healthtech), finans (fintech) och skola (edtech). Techbranschens bidrag till Sveriges bruttonationalprodukt, BNP, har vuxit med hela 1 300 procent de senaste 40 åren.

Förra året, 2020, uppgick bidraget till BNP på 281 miljarder kronor, vilket är nästan lika mycket som de övriga basindustrierna tillsammans.

”Techsektorn har blivit en allt viktigare del av samhället, en förutsättning för vår ekonomiska utveckling, för jobben, klimatanpassningen, välståndet och hur vi lever våra liv. Branschen visar på en oerhörd styrka över tid och agerar dessutom som katalysator för tillväxt och konkurrenskraft inom andra branscher. Ett nära samspel mellan en stark techsektor, resten av näringslivet och offentlig sektor är framgångsfaktorn för Sverige”, säger Åsa Zetterberg, förbundsdirektör på IT & Telekomföretagen.

Jobbskapande

Techbranschen skapar också fler jobb på arbetsmarknaden, enligt rapporten som släpps i sin helhet klockan 15.00 i dag på ett digitalt event. Över 60 procent av de nya arbetstillfällena som skapades mellan 2006 och 2016 kom från de IT-intensiva sektorerna.

2018 sysselsatte branschen 216 000 personer och sedan 1998 har techbranschens export ökat med ungefär 1 200 procent. Vilket motsvarar sex procent av den svenska exporten, det är mer än de branscher som vi normalt ser som basindustrier i Sverige.

”Även om stora digitala kliv har tagits under coronapandemin så ligger en stor del av digitaliseringen, dess samhällsnytta och värde för ekonomin framför oss. För att kunna ta vara på all den potential som finns behöver vi en världsledande techsektor i Sverige. Med den här rapporten vill vi visa på de stora värden som techbranschen tillför samhället och vikten av att branschens utveckling värnas”, säger Zetterberg.

ANNONS
ANNONS

Här sänder IT & Telekomföretagen från eventet som släpper rapporten.

Läs mer: Fler technyheter på [Dagens PS]