Många projekt har startats med hjälp av Smart City Sweden, plattformen vars uppdrag är att visa det bästa Sverige har inom smarta och hållbara städer.

ANNONS

Plattformen Smart City Sweden har uppdraget att visa upp det bästa Sverige har att erbjuda inom hållbara och smarta städer. Besöksdelegationer från hela världen har välkomnats. Under 2020 tog Smart City Sweden emot 17 000 besökare från 55 länder, de flesta från Asien och Sydamerika.

Arbetet har lett till att cirka 20 studier och forskningsprojekt har startat i fyra världsdelar. Svenska företag har bidragit med kunnande och med tekniska lösningar i genomförandet av studierna och flera projekt har redan realiserats.

Gatubelysning med solceller

I Bogotá i Colombia och i Karu, Nigeria, har projekt som ska förbättra avfallshanteringen startats upp och i Goa i Indien har en studie om avfallshantering genomförts där svenska experter nu tittar på möjligheter att utvinna värme från förbränning. I Somaliland har fyra studier genomförts, man har bland annat installerat gatubelysning som drivs med hjälp av solceller.

”Det är fantastiskt roligt att se hur Smart City Sweden har ökat samarbetet med många länder och även bidragit till affärer för svenska företag. Sverige är ett litet land men intresset för svenskt miljökunnande och hållbara lösningar är stort, och kan vi öka exporten och spridningen av dessa lösningar så är mycket vunnet ur miljö- och hållbarhetsperspektiv, säger Marie Fossum Strannegård, vd för IVL Svenska miljöinstitutet, i ett pressmeddelande.

Stor erfarenhet av hållbara lösningar

Regeringsuppdraget Smart City Sweden har sedan 2017 välkomnat intressenter och beslutsfattare från hela världen. Besöksplattformen drivs av IVL Svenska miljöinstitutet tillsammans med sex regionala noder och visar upp svenska lösningar inom miljöteknik, mobilitet, stadsplanering och social hållbarhet med målet att inspirera andra och bidra till svensk export.

ANNONS
ANNONS

”Sverige har stor erfarenhet och många lösningar när det kommer till hållbarhet. Alla länder som har förbundit sig till Parisavtalet måste nå de mål som satts upp i Agenda 2030 och då krävs det att nya, hållbara lösningar implementeras. Sverige och svenska företag kan vara med och hjälpa till med det, säger Gina Aspelin Hedbring, projektledare för Smart City Sweden, i pressmeddelandet.

Läs mer: Ny studie visar hinder och möjligheter för klimatsmart byggande [Dagens PS]