Sedan maj i år har arkitekt- och ingenjörsföretagen i Sverige sett en ökad ekonomisk aktivitet trots att de drabbats hårt av pandemin.

ANNONS

Den nya rapporten Investeringssignalen, som är Innovationsföretagens återkommande marknadsundersökning bland arkitekt-, teknik- och industrikonsultföretag, visar att arkitekt och ingenjörsföretag i Sverige sedan i maj 2021 har sett ökad ekonomisk aktivitet.

De innovativa branscherna har drabbats hårt av pandemin men Innovationsföretagens medlemsföretags förväntningar på ökad orderingång är nu hög.

”För många av våra medlemsföretag var 2020 ett otroligt tufft år. Nu ser vi äntligen en ökad ekonomisk aktivitet inom branschen och företagen har en stark optimism när det gäller samtliga tre områden vi undersökt i rapporten, orderläge, sysselsättning och prisutveckling,” säger Innovationsföretagens förbundsdirektör Magnus Höij i ett pressmeddelande.

Tror på förbättrat orderläge

Under det kommande halvåret tror, enligt rapporten, 65 procent av företagen på förbättrat orderläge och endast 4 procent av företagen är oroliga för att orderläget kommer försämras. Industrikonsult- och techföretagen är mest positiva, bland dem tror 79 procent på förbättrat orderläge.

Den framtidstro som företagen har syns även i sysselsättningstillväxten, hälften av de företag som ingår i undersökningen har under det senaste halvåret ökat sin personalstyrka och nästan 60 procent av dem tror att ökningen av personalstyrkan kommer fortsätta under det kommande halvåret.

Störst förväntningar hos industrikonsulter

Hos industrikonsulterna finns de allra största förväntningarna på ökade anställningar, där tror 85 procent på ökad personalstyrka under det kommande halvåret. Hos arkitekt- och teknikkonsultföretagen är motsvarande siffra 58 respektive 52 procent.

Antalet nya projekt har minskat under pandemin, många planerade projekt har även minskat i omfattning, något som gett beställare möjlighet att pressa priser. Det har försvårat för mindre aktörer. När antalet projekt nu åter börjar öka hoppas företagen att priserna åter ska stiga. Hos många företag är oron dock fortfarande stor.

ANNONS
ANNONS

Marknadsundersökningen Investeringssignalen redovisar aktuell information om beläggning samt förväntningar på framtida orderläge, prisbild och personalbehov. Enkätperioden för årets undersökning pågick från den 19 augusti till den 8 september. 133 av Innovationsföretagens medlemsföretag medverkade, tillsammans sysselsätter de cirka 12 000 medarbetare.

Läs mer: Sverige världens näst mest innovativa land [Dagens PS]